Vicy januar 12, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Når du jobber med digital markedsføring så er det mye du må sette deg inn i, blant annet hvordan du skal få oppmerksomheten til det kunde segmentet du ønsker å henvende deg til. Om du skal klare å nå ut til alle kundegruppene som du ønsker å nå ut til så må du muligens tenke litt “utenfor boksen” for å finne de meste måtene får å klare å nå ut til alle de menneskene, både eksisterende og nye potensielle kunder. For å kunne gjøre dette på en måte som gjøre oppgaven din så lønnsom som mulig og få mest mulig ut av jobben så må du vite hva du må fokusere på og gjøre det som er mest lønnsomt for deg og den bedriften du representerer.

Noe å starte med er å finne ut hva det er som skaper oppmerksomhet og hva som fanger oppmerksomheten til kundegruppen du ønsker å nå ut til. Når du har funnet ut det så må du bare jobbe med det og gjøre det du kan for å nå ut på en måte som gjør at du klarer å fange oppmerksomheten deres.

Når du har kommet så langt så vet du hvilken kundegruppe du skal henvende deg til og du må så se på hva som tiltaler disse for så å vite hvordan du skal gå frem med din markedsføring for å nå disse. Men hvordan skal du klare dette? Hva er det som fanger folks oppmerksomhet? Det er dette vi må vite dersom vi skal klare å markedsføre de produktene vi vil selge på best mulig måte.

Det er mange måter å markedsføre produkter og tjenester på som vil nå svært stor mengde av befolkningen vår både inne i og utenfor landegrensene våre. Noen eksempler på dette er å bruke kanaler som Facebook, Twitter og Instagram til markedsføringen din.

https://goo.gl/images/uZfkNb

Ofte når store nettverkssamfunn har opparbeidet seg en stor mengde brukere så vil de knytte seg sammen med andre nettverk som da Facebook kjøpte Instagram i 2012 og WhatsApp i 2014. Når de da fikk kjøpt disse nettverkene vokste de selv og ble enda større, noe som da blir svært vanskelig å konkurrere med. Dette fører jo da selvfølgelig til at alle de sosiale forbindelsene blir større og sterkere og at det kan være flere som lager profiler på de andre sosiale nettverkene for å koble seg sammen og bruke dem sammen da man kan linke profilene sammen med hverandre.

Men hvordan kan vi bruke disse sosiale nettverkene som en markedsførings kanal? Facebook sin algoritme EdgeRank samler inn informasjon som de bruker til å vise ads som er relevant reklame med innhold som er basert på hva du ser på og det du liker. Selv så kan du legge ut innlegg om det du driver med og få andre til å dele slik at du når ut til mange flere enn du kanskje klarer selv. Dette er en enkel måte å nå ut til folk og dele ditt budskap. Så det å bruke sosiale medier som markedsføringskanal kan være en svært god ide.