Ann Mari Kylgaard mars 17, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg skrev i mitt forrige innlegg om nudging, og hvorfor det er en bra metode å benytte seg av for å påvirke forbrukerne til å ta et bedre valg. Det er mange andre måter man kan påvirke på også, og det er i tillegg utfordrende for virksomheter som vil se en endring. Forbrukerne vil ta bra valg, de vil at miljøet skal bedre seg, de vil gjøre en forskjell- sier de. Men det viser seg at andre faktorer tar over når valget tas. Vi kan vel lett konkludere med at de ikke vil det nok. Vi kan også dra likheter med Corona-situasjonen vi fortsatt befinner oss i. Vi blir rådet til mange ting, men smitten gir seg ikke fordi vi fortsatt har muligheten til å reise, til å besøke venner og ha en liten fest hjemme. Det er lett å tenke at det «ikke rammer meg og jeg er forsiktig» og at det er en tryggere situasjon i Norge. For at folk skal endre seg så må de ville det. Og for å få til en endring må med nok folk. Og her spiller kommunikasjon en stor rolle.

Klimakommunikasjon

Adult, Announcement, Communication, Asia, Demonstration
Foto: Pixabay

Cicero, senter for klimaforskning i Oslo har utarbeidet en rapport om klimakommunikasjon og de nevner i starten 5 læringspunkter som er viktig å kommunisere til sine interessenter slik at det oppfattes som overbevisende nok til å foreta en endring;

 1. Hvem som framfører budskapet betyr noe
 • Personen som fremfører budskapet må ha troverdighet i målgruppen du vil nå
 • Personen må vise ekte engasjement
 • Personen må være ekslusiv nok til at det ikke er lett å kopiere

2. Synlig engasjement smitter

 • Gi folk en konkret handling de kan gjennomføre
 • Gi folk muligheten til å være en del av en større gruppe eller fellesskap, dette bygger relasjoner og igjen lojalitet
 • Gi folk muligheten til å vise frem det de gjør til andre
 • Gi folk mulighet til å måle seg opp mot andre eller konkurrere med andre

3. Snakk om det lokale

 • Snakk om de lokale problemene folk ønsker å få løst fremfor det store bildet på de globale probleme
 • Ha forståelse for utfordringene restriktive tiltak skaper for folk flest i hverdagen
 • Snakk om hvordan tiltak kan være med å gjøre hverdagen litt bedre
 • Fortell de lokale historier om hva andre har fått til

4. Tilpass budskapet ditt til målgruppen

 • Bruk ord og uttrykk som mottakeren også bruker
 • Gjør budskapet relevant for mottakeren
 • Definer hvilke verdier mottakeren har og finn ut hvordan du kan koble budskapet ditt til disse
 • Sett deg inn i mottakerens behov og utfordringer og ta utgangspunkt i disse

5. Vi trenger en handlingsendring

 • Handlingen folk skal utføre må være konkret
 • I dagens sosiale medier-verden er det viktig å finne muligheter for folk til å vise frem handlingen de utfører
 • Husk at handlingen må være en del av helheten
Team, Group, People, Motivation, Teamwork, Together
Foto: Pixabay

Verdi-kommunikasjon

Som jeg skrev tidligere, må forbrukerne ville gjøre en endring selv. Ved å kommunisere en verdi sammen med endringen motiveres kunden betraktelig. Å fremheve helse-effekter er en vanlig strategi, men det kan være andre effekter som at det er tidsbesparende, enklere eller billigere. Å vise til verdier målgruppen har og fokusere på temaer de er opptatt av som gjør at de kan relatere til ditt budskap er også en måte å gå frem på.

Kilder:

Cicero: https://cicero.oslo.no/no Lesedato: 14.02.2021