Vicy januar 17, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvordan kan markedsførere fange og holde på interessen til leserne i en tidsalder hvor kundene har så mange valgmuligheter og hvor det er så enkelt å bare ignorere din markedsføring da det er så mye av det samme som gjentar seg over alt? Svaret på dette ligger i å bygge et sterkt kundeforhold som bygger på tillit og ikke oppmerksomhet.

Bygg tillit

Når du skal markedsføre noe eller uansett hva du skal gjøre så er det viktig å bygge tillit mellom deg og leserne dine eller de du vil nå ut til.

Om du skal klare å fange oppmerksomheten til kundene så må du ha noe som gjør at de ser det og vil se mer på det som du formidler. Ofte handler dette om å ha gode overskrifter, bruke de riktige bildene og så skrive det riktige for leserne, så da er det viktig å sette seg inn i hvilke lesere du vil nå ut til og hvordan du kan klare dette på best mulig måte.

Hvordan bygge tillit?

Når du skal bygge tillit så handler det mye om relasjoner, og det tar ofte lang tid å bygge opp. Det handler også om å sette seg selv i en sårbar situasjon

Dersom du skal klare å bygge tillit mellom deg og dine lesere så er det viktig at det du skriver om er troverdig å bygger på fakta slik at de som leser det du skriver ikke sjekker det opp og finner andre fakta som viser at du tar feil. Dersom det skjer mister du all tillit og troverdighet.

For å klare å bygge en god tillit så er det enkelte ting som er svært viktige. Det er svært viktig å være troverdig, positiv, vise at du vet hva du skriver om og den nødvendige kompetansen. For om dette ikke er på plass så er det ikke noen som kommer til å tro på det du skriver.

Relasjonsbasert tillit

Tillit bygger ofte på relasjoner. Når det kommer til tillitsrelasjoner så finnes det tre typer: tillit basert på avskrekking, tillit basert på kunnskap og tillit basert på identifikasjon. Tillit baser på avskrekking vil si at en person handler i frykt for uønskede konsekvenser dersom vedkommende ikke gjør som han/hun skal. Dette er ikke en sunn form tillit og ikke en tillitsform man ønsker. Tillit basert på kunnskap handler om at du har kunnskap om den personen du har tilllitsrelasjoner med. Dette er et sunnere tillitsforhold som også er basert på fakta og erfaringer. Tillit basert på identifikasjon handler mest om følelsesmessige bånd som gjør at tillitsforholdet blir mye sterkere mellom de det gjelder. *

Men noe som også er svært viktig når det kommer til tillit er selvtillit. Om du ikke har det så blir alt mye vanskeligere og du må jobbe mer for å få til ting om du tviler for mye på deg selv. Så om du ikke har den selvtilliten du vil ha så jobb med den og gjør det som gjør deg glad

Kilder:

*https://estudie.no/tillit-definisjon/#

https://www.ledernytt.no/bygg-tillit-internt-og-eksternt.5165421.html

https://www.apsis.no/blogg/derfor-ma-markedsforere-fokusere-pa-tillit-ikke-oppmerksomhet

https://estudie.no/tillit-definisjon/