theakristensen.no april 10, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Å ha en mentor er en være en viktig del av bygge sin profesjonelle identitet og karriere. I dette innlegget vil jeg ta utgangspunktet i nettverkskurset, First Round. Kurset er gratis å gjennomføre, og består av åtte interessante og spennende moduler. Det gir et innblikk i hvor og hvordan du kan finne en mentor, men også hvorfor du kan utvikle ditt profesjonelle nettverk. First Round motiverer deg til å ta kontakt med profesjonelle og interessante personer i næringslivet som tilhører en spennende bransje eller yrke du har en stor interesse for. Anbefales på det sterkeste!

First Round & nettverk

For å utvide ditt nettverk kan en mentor være med på å åpne en dør, og veilede deg videre i din karriere. Ifølge SNL er en mentor en eldre venn og rådgiver, altså en veileder (Papirleksikonet 2020). Å skape og bygge nettverk kan for noen være skremmende og utfordrerne, men det er en viktig og spennende del av din profesjonelle karriere. 

LinkedIn er den sosiale plattformen som er i hovedfokus gjennom kurset. Plattformen legger til rette for å enkelt knytte kontakt med næringslivet, men også eksempelvis med personer du kjenner eller finner interessante, gjesteforelesere eller forelesere. Du har også muligheten til å sende en virksomhet eller person en melding for å knytte kontakt eller sende forespørsel om et eventuelt møte. LinkedIn kan være med på å gjøre deg synlig, du vet aldri hvem din neste arbeidsgiver eller kollega er. Nedenfor er de ulike modulene for kurset fremstilt;

 1. Din profesjonelle identitet 
 2. Finne mentor via LinkedIn 
 3. Hvordan ta kontakt med en person på LinkedIn? 
 4. Koordinering 
 5. Koordinering av samtalen
 6. Historiefortelling
 7. Research og spørsmål 
 8. Bygge langvarige og gode relasjoner 
Skjermdump fra First Round

Modul 1: Din profesjonelle identitet 

Kurset har hovedfokus på du som er student eller har ung profesjonell identitet. Fokuset i denne modulen er å vektlegge at et nettverk kan legge grunnlaget for å utforske et yrke eller karrieremulighet. Ved å ha en mentor for veien videre vil du få et innblikk i vedkommende sin arbeidshverdag, perspektiv og tankesett. LinkedIn er nøkkelen til å utvide nettverk og knytte kontakter. I løpet av studenttilværelsen vil det være aktuelt å få en mentor som har gått tilnærmet lik vei som deg eller den veien du ønsker å gå. Det er tre steg og spørsmål som du må tenke over; 

Interesse: Hvor interessant er dette for meg? 

Styrke: Hva kan jeg bidra med i lys av min genuine interesse? 

Vekst: Hvilken egenskap kan jeg tilby denne virksomheten eller merkevaren videre?  

Å skape et nettverk virker kanskje vanskelig, men den profesjonelle du tar kontakt med ønsker høyst sannsynlig å hjelpe deg på veien videre. Kurset trekker frem fem kvaliteter som vil være viktig å ta med seg når du tar kontakt med de profesjonelle i ulike bransjer. 

Empati: Evnen til å se fra den profesjonelle sitt perspektiv 

Nysgjerrighet: Vis at du er nysgjerrig og interessert i deres erfaringer, råd og profesjonelle reise 

Takknemlighet: Vis takknemlighet ovenfor vedkommende som har satt av tid til å snakke med deg og gi deg råd

Relevans: Forklar hvorfor denne samtalen er nyttig for deg og din karriere 

Respekt: Behandle vedkommende slik du ønsker å bli behandlet når du skal hjelpe og rådføre noen 

Modul 2: Å finne en mentor via LinkedIn 

I dag er muligheten for å utvide ditt profesjonelle nettverk lett tilgjengelig og kun en trykk unna. Denne modulen handler om hvordan du som student eller ung profesjonell skal finne en mentor på LinkedIn basert på egne interesser. Vi skiller mellom tre ulike metoder som en kan ta kontakt; 

«Perfect overlap» 

 • En person du kan identifisere deg med, eksempelvis en student som går på samme høyskole/universitet eller en person som jobber for en virksomhet innenfor en bransje du har stor interesse for.  

«Great overlap» 

 • En person på samme høyskole/universitet eller tar/har samme utdanning som deg.

«Similarities»

 • En person som har gått på samme skole som deg og har utdanning innenfor samme fagområde, men ikke nødvendigvis identisk retning. Det kan også være en person som du indentifiserer deg med som jobber i en virksomhet du har stor interesse for.

«Someone interesting» 

 • En person du synes er interessant og nysgjerrig på. Det trenger nødvendigvis ikke å være en person du har mye til felles med. 
Skjermdump fra First Round

Modul 3: Hvordan ta kontakt via LinkedIn? 

For å ta kontakt med en profesjonell på LinkedIn er det essensielt å vise engasjement og ha en genuin interesse for fagområde. I denne sammenheng er det viktig å skille seg fra mengden! Hvorfor skal akkurat denne personen knytte kontakt med deg? I kurset er det stor vektleggelse på at en melding på LinkedIn skal være informativ, kort og konkret, altså who, why, what. 

Who – hvem er du? 

Why – hvorfor tar du kontakt med vedkommende

What – Hva lurer du på eller ønsker å få ut av samtalen? 

Modul 4: Koordinering 

I denne modulen vektlegges nøkkelfaktorene engasjement, nysgjerrighet og initiativ. Videre blir også de fem kvalitetene som nevnt tidligere i innlegget tatt opp. For å avtale et møte eller telefonsamtale er det spesielt viktig å respektere andre sin tid og samtidig gjøre det enkelt for vedkommende å ta seg tid til deg. Dersom du knytter kontakt med en profesjonell (en potensiell mentor) og dere avtaler et møte vil en kort melding med dato, tid og sted (kanal) anbefales for å få en bekreftelse av deres avtale. 

Modul 5: Koordinering av samtale 

Modul nummer fem gir deg en introduksjon i hvordan du kan starte, lede og ikke minst hvordan du skal avslutte en samtale. Vedkommende du har samtale med ønsker høyst sannsynlig å bare hjelpe deg. De fem kvalitetene vil igjen spille sin rolle i samtalen og dermed vise hvem du er. Vær positiv og den personen som bringer positivitet inn i samtalen. Videre vil det være viktig å lytte, vise engasjement og en interesse for viktige aspekter igjennom samtalen, og vil gjøre det lettere å lede samtalen i en ønsket retning.

«Open the door, and keep in touch”

Modul 6: Historiefortelling

Videre vektlegger denne modulen hvordan du skal utarbeide din egen historiefortelling inn i din profesjonelle historie. Du skal altså ikke fortelle mentoren om din livshistorie, men fremme din studieidentitet med din profesjonelle side. Relevant informasjon og egenskaper som er i samsvar med hvorfor du ønsket samtalen og videre karriere er sentralt. Hvem er du? Hva er dine egenskaper og interesser? Hvor er jeg i den profesjonelle verden i dag? Hva er ønsket og målet med samtalen? 

Modul 7: Research og spørsmål 

Gode forberedelser vil være nøkkelen til suksess, og vil forbedre den kommende samtalen. Hvilke spørsmål vil være relevant å stille den profesjonelle? Hva lurer jeg på? Hva ønsker jeg å finne ut av? Det vil være en stor fordel for deg å stille godt forberedt til et møte for å få maksimere utbyttet av møtet og for videre læring. 

First Rund deler gode og gjennomtenkte spørsmål inn i tre kategorier: 

Deres historie

 • Still spørsmål om den profesjonelle/mentoren eller virksomheten sin historie

Hva er arbeidsoppgavene til den profesjonelle/mentoren eller virksomheten? 

 • Høydepunkter og utfordringer i arbeidshverdagen?
 • Konkurrenter 
 • Hvordan differensiere seg? 

Råd og anbefalinger 

 • Viktig for en ung og profesjonell student som er klar for hva arbeidslivet har å tilby 
 • Anbefaler den profesjonelle/mentoren andre muligheter i bransjen? Relevante mentorer? Andre relevante virksomheter å kontakte 

Ved å stille gode spørsmål vil lære du få utrolig mye ut av samtalen, også i forhold til læringsutbytte. 

Modul 8: Bygge langvarige og gode relasjoner 

Den siste modulen handler om hvordan du skal bygge langvarige og gode relasjoner. De du knytter kontakt med kan være starten på et vennskap eller et tett samarbeid. En takkemelding er viktig i etterkant av en samtale for å vise din takknemlighet og ydmykhet for at vedkommende tok seg tid til å snakke med deg. Kurset belyser viktigheten av å sende en kort oppdatering eller forespørsel for å gi mentoren en grunn for å ta kontakt igjen. En relasjon kan også legge grunnlaget for å få referanser og kontakter i en aktuell bransje du ønsker en profesjonell karriere i. Du vet aldri hvem som blir din neste kollega eller arbeidsgiver. En dag er du i din profesjonelle sin rolle og det er en student som trenger råd av deg! 

«When in doubt, reach back out!”

Skjermdump fra pexels

First Round er et veldig interessant og lærerikt kurs. Personlig fikk jeg en større innsikt i viktigheten av å ha en mentor, noe jeg egentlig trodde jeg var klar over i forkant av kurset. I dag har jeg ikke en spesifikk mentor, men min mor og far har alltid vært gode rådgivere og støttespillere. Kurset har gjort meg oppmerksom på hvorfor det er så viktig å ta kontakt med en mentor i en relevant bransje via LinkedIn. Jeg vil absolutt ta det i betraktning og benytte meg av LinkedIn i større grad enn jeg gjør i dag. Det koster så lite å sende ut en melding og det verste som kan skje er at vedkommende ikke har tid eller muligheten til et møte. Det er bare å hoppe ut i det og ta sjansen! 

Om et år er jeg forhåpentligvis godt i gang med min bacheloroppgave, og klar for å begynne på en eventuell master eller ta steget ut i det virkelige arbeidsliv! Markedsføring og merkevareledelse med fordypning i digital markedsføring har hittil forsterket min lidenskap for markedsføring, merkevarebygging og strategiarbeid. Jobbsøkerprosessen og karrieremulighetene videre er noe jeg ser frem til og har gledet meg til lenge. Etter å ha tatt First Round-kurset er målet å finne en relevant mentor i løpet av kort tid som kan gi råd og tips til min profesjonelle karriere!

-Thea

Gjerne legg meg til på LinkedIn

Kilder:

Link til First Round finner du her

Papirleksikonet. 2020. SNL. 19 Juni. Funnet April 9, 2021. https://snl.no/mentor.

Innlegget #14 En mentor vil styrke din profesjonelle identitet dukket først opp på Thea Kristensen.