Ann Mari Kylgaard mars 17, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I vår eksamencase i del 2 av dette kurset har vi valgt å skrive om virksomheten Bik Bok. Vi har snakket mye om klesindustrien i forelesningene og det har de siste årene vært mye om denne bransjen i media om både arbeidsforhold i fabrikkene, produksjon og ikke minst at det er en lite bærekraftig bransje. Bik Bok er en del av Varner kjeden og jeg synes at en så stor virksomhet må vise at de tar bærekraft på alvor. På Varner sine hjemmesider viser de til utallige grep de har gjort for å gjøre produksjonen mer bærekraftig, og de har flere mål de vil nå innen 2025.

Buying, Cartoon, Comic, Comic Characters, Commerce
Foto: Pixabay

Jeg synes det er veldig bra at Bik Bok og andre virksomheter tar bærekraftige valg, samtidig er det de som har mesteparten av skylden for at vi lever i et bruk-og-kast-samfunn. De legger opp til, og markedsfører produktene sine mot de som har en høy kjøpsatferd. For deres forretningsmodell og mål er det jo bra, for de tjener penger. Men er det bra for miljøet? Ikke spesielt.. Klesbransjen bidrar sterkt til en grå vekst og en lineær økonomi og om FNs bærekraftsmål skal nås, må også denne bransjen ta grep. Jeg mener det ikke er nok å kutte i farlige kjemikalier og bruke mer båt enn flytransport. Når modellen deres på å tjene penger er hyppige kjøp vil det ikke bli en endring.

Vi har skrevet mange tiltak i vår eksamensoppgave, og ett er at Bik Bok markedsfører seg som en grønn merkevare. Det krever en stor forandring og innebærer at forretningsmodellen må endres. De må lage bærekraftige plagg som varer lenger. De må slutte å bruke kjemikalier som er skadelige for miljøet og tekstilene må være fritt for mikroplast. Å få en grønn merkevare og forretningsmodell betyr endring fra bunn til topp. Kulturen innad må brenne for bærekraft, det må vises tydelig på nettsider og i butikker hva de satser på og kundene må få kunnskap om hvorfor det er bedre å støtte en bærekraftig virksomhet. Det betyr at de må tillegge verdi i det de tilbyr. Lengre varighet på plagg er et eksempel. Når forbrukerene tar bra valg får de også en positiv følelse og blir motivert.

En SWOT-analyse kartlegger situasjonen til en virksomhet og hvordan strategien bør være. En SWOT-analyse tar for seg styrken og svakheten til virksomheten, i mitt tilfelle Bik Bok, samt deres muligheter og trusler.

Å gjøre merkevaren sin bærekraftig nå vil være en stor konkurransefordel. Jeg tror innen 5 år vil denne bransjen ha meget strenge regler på hvordan de får lov å produsere plagg. Ting må endres og ofte må sanksjoner og bøter til for å klare å slå gjennom. Endres man forretningsmodellen nå vil man tre inn i et nytt marked og ta andeler før alle andre, og de minimerer risikoen ved å få bøter eller at produksjonen stoppes opp.

Kilder:

www.bikbok.com

www.varner.com