theakristensen.no juni 2, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Menneskerettigheter, vold, ytringsfrihet, LHBT og kvinners rettigheter er velkjente tematikker som stadig er i søkelyset og kjempes for. Vi har fått utdelt en caseoppgave fra Marius Vettas Thomassen som omhandler Amnesty International Norge. I dette innlegget vil jeg vektlegge deres bruk av digitale kanaler, analyse av trafikk & målinger og organisk søk. 

Amnesty International Norge er en internasjonal bevegelse som arbeider med å fremme de universelle menneskerettighetene, med fokus på slik de er definert i FNs menneskerettighetserklæring og andre internasjonale avtaler. Bevegelsen er upartisk, uavhengig av en regjering, statlig støtte politisk overbevisning og religion (Larsen 2019). Amnesty har i dag omtrent 100 000 medlemmer og aktivister i Norge (Karriestart 2021). Men, i hvilken grad benytter de seg av digitale kanaler til å spre relevant informasjon og skape et engasjement? Kan vi identifisere deres kundereise og hva vil være Amnesty sine kjennetegn?

HVILKE DIGITALE KANALER BENYTTER AMNESTY INTERNASJONAL NORGE? 

Å være tilgjengelig på digitale kanaler er en essensiell del av Amnesty sitt arbeid. Sosiale medier og deres nettside er eksempler som kategoriers under begrepet, digitale kanaler. Nedenfor ser du en oversikt over hvilke mediekanaler Amnesty International Norge er tilgjengelig, men også i forhold til følgerskare per 1.juni 2021. 

 • Facebook: 156 462 likerklikk 
 • Instagram: 82 500 følgere 
 • Twitter: 29 900 følgere 
 • Youtube: 824 abonnementer 
 • Deres hjemmeside 

Ved å se på oversikten ovenfor ser vi at Amnesty International Norge er godt synlig på ulike digitale kanaler. Ifølge Ipsos benytter 69% av Norges befolkning Facebook daglig. Videre er det 40% som bruker Instagram daglig, 9% på Twitter og til slutt 29% på Youtube (Ipsos 2021). Dersom vi sammenligner med statistikken med oversikten ovenfor og Ipsos kan en si at sosiale medier legger grunnlaget for å lykkes med deres markedskommunikasjon. Vi snakker da om Amnesty sine kampsaker og de ulike tematikkene organisasjonen representerer. 

Utover de ulike sosiale mediene kan en si at deres hjemmeside, amnesty.no er grunnfundamentet for å informere og engasjere. Det gjelder både potensielle og eksiterende medlemmer/givere. Amnesty.no er en gjennomført nettside hvor det er lett å navigere, finne relevant informasjon og naturligvis engasjere seg. Men, hva kan vi kartlegge deres kundereise og hva kjennetegner den?

KUNDEREISEN TIL AMNESTY INTERNATIONAL NORGE

For å lykkes med videre vekst i forhold til antall medlemmer og engasjement vil det være sentralt for Amnesty International Norge å kartlegge kundereisen. Hvordan vil en potensiell giver eller medlem oppleve nettsiden eller deres sosiale medier? 

Kundereisen til Amnesty International Norge begynner enten på amnesty.no eller i deres sosiale medier. Amnesty.no er en velfungerende, brukervennlig og gjennomført nettside. Det er lett å finne frem til ønsket informasjon med utgangspunkt i deres forside, eksempelvis hva Amnesty er, hva de arbeider med, hva formålet er og hvordan en kan engasjere seg i organisasjonen.

Det vil være viktig for Amnesty å være aktiv på sosiale medier for å fremme organisasjonen, ulike historier og viktigheten av å støtte organisasjonen. Facebook, Instagram, Twitter og Youtube er med på å forsterke den totale merkekjennskapen, men bidra også til vekst i form av potensielle givere. Hensikten er å skape engasjement og en interaksjon med sin følgerskare i form av likerklikk, kommentarer og delinger.

Det overordne målet med deres tilstedeværelse og publiseringer på ulike digitale kanaler er å skape et engasjement og en historiefortelling. Det gjøres gjennom å fremme alvorlige problematikker og hendelser i verden. Amnesty spiller på følelser (patos), de skaper et engasjement som treffer oss og som resulterer med et ønske om støtte organisasjonen. 

Sammenlagt er god innholdsproduksjon, informasjon og troverdighet bidragsytere for å skape en god kundereise. I tillegg vil også en rekke kontaktmuligheter i lys av å kontakte enkeltpersoner, e-post, telefonnummer eller en chat-bot forenkle kundereisen. 

Nedenfor er eksempler på ulike måter en kan støtte deres arbeid. Etter min mening vil flere alternativer for hvordan en kan støtte høyst sannsynlig øke motivasjonen for å gi et beløp, men også en viktig faktor i lys av den totale kundereisen. 

En liten handling kan gjøre en stor forskjell. Uansett hvordan du ønsker å engasjere deg, gjør du oss én stemme sterkere.

HVILKE FORBEDRINGSPOTENSIALER KAN VI IDENTIFISERE?  

Det vil alltid være anledning for forbedring innad i en organisasjon eller virksomhet. Ønske om å skape videre vekst, forsterke markedsposisjon og eller ta opp konkurransen med likende aktører er eksempler på hvorfor det er viktig med videre forbedring. 

Videoer på amnesty.no 

Mennesker er visuelle. Etter min mening vil ulike videoer på nettsiden skape et levende innblikk i arbeidet organisasjonen gjør. Samtidig vil også en slik videreutvikling bryte opp tekst og bilde, gjøre nettsiden enda mer attraktiv og høyst sannsynlig forsterke ønske om å støtte Amnesty International Norge. 

Økt bruk av sosiale medier 

Å være tilgjengelig på ulike medier er essensielt og Amnesty International Norge er allerede godt etablert. Videre vil jeg anbefale å satse på Youtube i større grad for å skape levende øyeblikk, altså i samsvar med videoer på nettsiden. Et alternativ vil være å produsere kortere videoer på ulike sosiale medier, men lengere på Youtube. 

I tillegg vil jeg anbefale å opprette bruker på Snapchat for å nå ut til potensielle og fremtidige givere, spesielt unge (Ipsos 2021). Amnesty vil da ha muligheten til å være mer personlig, øke synligheten, skape et større engasjement og tilpasse innholdet etter ønske. 

Et annet tips til videreutvikling og forbedring er å følge med på trender. Tik Tok er et sosialt medium hvor en organisasjon kan nå ut til flere personer med å produsere spennende og informerende videoinnhold. Amnesty International Norge kan da være kreative og drive nåtidsmarkedsføring. 

Jo flere følgere du når på de ulike digitale kanalene, jo større engasjement kan du skape!

MÅLING OG ANALYSE AV TRAFIKK

Amnesty International Norge benytter digitale kanaler for å markedsføre organisasjonen og deres arbeid. De arbeider målrettet for å gjøre en forskjell for samfunnet og enkeltindivider. Men, hvilken artikkel har skapt mest engasjement? Hvordan havner vedkommende på amnesty.no? Det er spørsmål en får svar på ved å benytte seg av Google Analytics. Det er et ypperlig verktøy å benytte og legger til rette for å gjennomføre analyser av grunnleggende statistikk. 

EKSEMPLER PÅ MÅLSETNINGER  

 • Hvor mange besøkende har Amnesty på nettsiden? 
 • Hvor befinner brukerne seg? 
 • Hvilken kampanje ga flest klikk og skapte mest engasjement? 
 • I etterkant av en kampanje, hvor mange givere resultere det med? Hvor mye tilsier det i kroner? 
 • Hvilke aldergrupper donerer? Hvem donerer mest? 
 • Hvilke artikler på amnesty.no er lest flest ganger? Hvor mange klikk? 
 • Hvor kommer brukere fra? Organisk søk, betalte annonser eller lenke fra sosiale medier? 
 • Hvilke sider på nettsiden er best besøkt, «engasjer deg», «fakta om Amnesty», «vårt arbeid» eller «kontakt oss»? 

For Amnesty International Norge vil det være helt naturlig at antall donasjoner er viktigst ettersom det er grunnen til at de eksisterer, også med tanke på videre arbeid. Det er dermed essensielt å benytte Google Analytics for å få oversikt over trafikken på amnesty.no. En grundig analyse vil forenkle arbeidet ved å finne ut hva som fungerer best i lys av fremtidige planlegging, artikler og ulike kampanjer med fokus på målrettet markedsføring rettet mot ønskelig målgruppe. 

SYNLIGHET OG ORGANISK SØK 

For Amnesty International Norge vil det være en stor fordel å være synlig på Google gjennom organisk søk, altså SEO. Ta deg selv som eksempel, hvor ofte benytter du deg av Google? 90% av all informasjonsinnhenting begynner med et søk og 74% av alle kjøp i Norge begynner med at en søker på internett (Erlingsen u.d.). Å være synlig på Google vil høyst sannsynlig resultere i flere givere dersom organisasjonen tar hånd om følgende tematikk.

 • «Amnesty»

Det er essensielt å være synlig på førstesiden og gjerne øverst når det gjelder organisasjons navn på Google. Vedkommende som gjør Google-søket, får dermed direkte tilgang til å nettsiden og muligheten til å hente ut ønsket informasjon. Det vil også være aktuelt at organisasjonen er lett tilgjengelig ved andre søkeord. 

 • «Voldtekt»

Voldtekt er en tematikk Amnesty har et stort fokus. De vil dermed være relevant at søkeordet er godt synlig. Som vist nedenfor er søkeordet nummer 3 på førstesiden. Det er akseptabel plassering ettersom Wikipedia og Politiet ligger over med faktaopplysninger.

Menneskerettigheter, ytringsfrihet, LHBT, Pride og kvinners rettigheter vil også være aktuelle søkeord for Amnesty å arbeide med for å forbedre synligheten på Google. Ved å søke, «menneskerettigheter» og «Pride» er det ikke en artikkel som er synlig i tilknytting til Amnesty. Her er det absolutt høyst aktuelt å gjøre flere tiltak for å forbedre organisk søk. Når det gjelder «LHBT» er søkeordet synlig på førstesiden som resultat nummer fem. Men, hvilke tiltak kan gjøres for å oppnå enda bedre synlighet? 

TILTAK MED POSITIV EFFEKT FOR SYNLIGHET I ORGANISK SØK 

 • Tenk som publikum!
 • Gode titler, overskrifter, bildebeskrivelser og metabeskrivelser
 • En googler tekst, ikke bilde
 • Bildestørrelse, store bilder reduserer innlasting i nettlesere
 • Finn ut hvilke ord en faktisk søker på, bril Google Search Console og Keyword Planner
 • Nettsiden må være responsiv, kjør en test her!
 • Innhold, hva ønsker du å oppnå? Engasjerende og oversiktlig innhold gir besøkende verdi
 • Skap den beste brukeropplevelsen med fokus på intensjonen bak søket

Amnesty International er en organisasjon med et godt budskap og formål. Etter min mening gjør de en god jobb i lys av digitale kanaler og kundereisen, men det vil alltid være et forbedringspotensial. Det er vanskelig å si hva organisasjonen gjør i forhold til måling, analyse av trafikk og organisk søk, men jeg har etter beste evne kartlagt organisasjonen slik jeg ser den. Det blir spennende å følge med på organisasjonens videre vekst, utvikling og resultater i årene som kommer! 

-Thea

REFERANSER

Amnesty. u.d. Amnesty. Funnet Juni 1, 2021. https://amnesty.no.

Erlingsen, Hanne. u.d. Sempro. Funnet Juni 2, 2021. https://www.sempro.no/nyheter/sokemotoroptimalisering-seo.

Espen. 2019. Tur digital. 12 August. Funnet Juni 2, 2021. https://tur.digital/turtips/a-kartlegge-kundereisen-hjelper-deg-med-a-lykkes/.

Ipsos. 2021. Ipsos. April. Funnet Juni 1, 2021. https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q121.

Karriestart . 2021. Karriestart . Funnet Juni 1, 2021. https://karrierestart.no/bedrift/18095.

Larsen, Kjetil Mujezinovic. 2019. SNL. 26 September . Funnet Juni 1, 2021. https://snl.no/Amnesty_International.

Nettrafikk. u.d. Nettrafikk . Funnet Juni 2, 2021. https://nettrafikk.no/sokemotoroptimalisering/sokemotoroptimaliseringtips/.

Innlegget #24 Amnesty International Norge: vis verden hvor du står dukket først opp på Thea Kristensen.