theakristensen.no juni 6, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Digital markedsføring er et spennende og komplekst fagfelt. I løpet av dette halvåret med digital markedsføring har jeg fått et innblikk i en rekke tematikker jeg ikke ville vært foruten, eksempelvis digital økonomi, kommunikasjon med fokus på bærekraft, e-varehandel og digital markedsføring. I dette innlegget vil jeg ta utgangspunkt i mine tanker, tidligere blogginnlegg og kunnskap jeg har tilegnet meg igjennom semesteret.

En ting er sikkert, digital markedsføring er stadig i endring og har kommet for å bli. Det skjer stadig nye spennende og interessante endringer, videreutviklinger og oppdateringer. For en digital markedsfører vil det være essensielt å holde seg oppdatert på ulike fagfelt. Hva vil skje med dagens digitale kanaler? I hvilken grad vil kunstig intelligens påvirke digital markedsføring? Og, er det in-housing eller outsourcing som vil være aktuelt i årene som kommer?

DIGITALE KANALER 

Digitale kanaler er en sentral del av vår hverdag, enten det er bedriftens hjemmeside eller ulike sosiale medier. En hjemmeside er bedriftens ansikt utad. Det er derfor viktig at denne kontinuerlig oppdateres i forhold til nødvendig informasjon, oppdateringer og at den følger den teknologiske utviklingen. Det er sentralt for bedriftens verdiskapning og kan være en pådriver i lys av å forsterke deres markedsposisjon. 

Facebook, Instagram, Snapchat og Tik Tok er eksempler på sosiale medier som er svært aktuelle for en bedrift å vurdere og eventuelt ta i bruk. Men, hvor lenge vil de nevnte mediene være aktuelle? Hva blir det neste? 

Det skjer stadig endringer innenfor digitale kanaler, noen blir «utdatert» og nye vokser frem. Sosiale medier har gjort det mulig å dele øyeblikk med venner og bekjente i nåtid eller som har hendt, uavhengig av hvor du befinner deg i verden. Om 20 år vil jeg anta at det har skjedd endringer innenfor sosiale medier som påvirker arbeidshverdagen til en digital markedsfører. Aktuelle markedsføringskanaler, trender, ulike retningslinjer for sosiale medier og personvern er eksempler på dette.

I en digital verden vil det vært nødvendig med et stort fokus på regler og retningslinjer for hva som er innenfor å publisere, altså innenfor alle aldersgrupper. Det er en problematikk som har fått stor oppmerksomhet den siste tiden, eksempelvis innhold som påvirkere brukere på sosiale medier i en negativ forstand, retusjeringer av bilder, personvernsopplysninger. Sosiale medier skal inspirere, bygge tillit og troverdighet til en potensiell målgruppe. Fokuset på regler og retningslinjer på sosiale medier er et viktig steg i riktig retning, og digitale markedsførere vil bli påvirket i stor grad de neste årene. 

Gratis arkivbilde med abstrakt, display, farge

KUNSTIG INTELLIGENS 

Verden er også stadig i utvikling i forhold til teknologiske endringer, det er det ingen tvil om. Kunstig intelligens er en interessant og omdiskutert tematikk. Du har kanskje hørt om maskinlæring tidligere, det er en spesialisering av kunstig intelligens. Her blir mønstre i store datamengder identifisert før de videre skal dataene ta intelligente beslutninger, altså bli automatisert. Men, hvordan vil det påvirke en digital markedsfører?

Arbeidsoppgavene til en digital markedsfører vil de neste årene endres som en del av den teknologiske utviklingen. Slik situasjonen er i dag har vi en lang vei å gå før datamaskiner er erstatter oss mennesker. Roboter er eksempelvis under stor utvikling i lys av å besvare kunder på chat eller å gjennomføre annonsearbeid. Automatisering av arbeidsprosesser vil prege markedsføringen de neste årene, men i hvilken grad? 

For at en bedrift skal lykkes i tråd med den teknologiske utviklingen vil det være viktig å tilføre verdi til en merkevare. Det er noe kunstig intelligens ikke har anledning til å gjøre. Med det sagt vil det i utviklingen av ny teknologi vokse frem nye arbeidsplasser, samtidig som noen vil forsvinne. Dersom vi ser 20 år frem i tid vil det sannsynligvis være behov for digitale markedsførere som setter kursen for bedriftens markedsføring. I lys av denne påstanden anser jeg strategiarbeid og konseptutvikling som en viktig del av deres arbeidshverdag. Men, hvem skal gjennomføre arbeidsoppgavene, bedriften selv eller et markedsføringsbyrå? Eller en kombinasjon?

Gratis arkivbilde med elektronikk, fremtid, futuristisk

IN-HOUSING VS. OUTSOURCING?

Valget mellom in-house og outsourcing vil variere ut ifra bedriftens størrelse og arbeidsoppgaver. Hva er bedriftens styrker og svakheter? Her anbefales bedriften til å vurdere nåværende kunnskap slik at de finner beste løsning for hvem som skal utføre bedriftens arbeidsoppgaver. Dersom alt skal skje innad i bedriften er det ikke nødvendigvis slik at bedriften kan være spesialist på alle fagområdet og det som skal gjennomføres. Men, samtidig kan det være kostnadsbesparende og bedriften har da selv full kontroll. 

Det kan være vanskelig for en bedrift å holde seg oppdatert på ulike videreutviklinger. Utkontraktering vil gjøre det mulig for en bedrift å spesialisere seg på utvalgte og ønskede områder. Kanskje det er nøkkelen til å lykkes? Da har bedriften muligheten til å fokusere på konseptutvikling, målsetninger og strategi. Det vil ikke være et fasitsvar for hva som vil lønne seg, men ettersom digital markedsføring vil være i endring de neste årene vil det være viktig å ta riktige vurderinger for å lykkes blant konkurrenter og andre aktører. 

MEN, HVA VIL DET SI FOR DIGITALE MARKEDSFØRERE? 

Alt i alt tror jeg at det vil skje store endringer innenfor digital markedsføring de neste 20 årene. Men, det vil alltid være aktuelt med menneskelig arbeidskraft, spesielt innenfor kreativitet og strategisk arbeid. Etter min mening vil også prinsippene ved menneskelig atferd og psykologi forbli de samme. For en digital markedsfører handler det om å være engasjert, nysgjerrig og villig til å holde seg oppdatert på trender, oppdateringer og nye endringer.

Overordnet kan en si at digital markedsføring er et spennende fagfelt som er og vil være relevant for en rekke bransjer. Det er både spennende og skremmende å vite at digital markedsføring stadig er i endring. Følgende gjør det også ekstra interessant i lys av å kontinuerlig utvikle meg selv og mine kunnskaper til ulike suksessfaktorer, arbeidsmetoder og verktøy. Jeg gleder med til fortsettelsen! 

Tusen takk til alle forelesere og gjesteforelesere for et lærerikt og spennende semester i digital markedsføring! Nå er det eksamensoppgaven som gjenstår før sommerferie! 🙂

-Thea 

INSPIRASJON TIL INNLEGGET:

Innlegget #25 Hvordan vil digital markedsføring utvikles i årene som kommer? dukket først opp på Thea Kristensen.