karolinegjerdingen January 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I mitt fjerde semester på Høyskolen Kristiania skal jeg lære om valgemnet Digital Markedsføring. Vårt første innlegg skal omhandle et tema som vekker interesse for oss innenfor digitalisering og digital transformasjon. Etter min første forelesning med Arne Krokan ble jeg tidlig nysgjerrig på produksjonsteknikken 3D-printing. 

3D-printing som defineres som «en produksjonsteknikk der tredimensjonale objekter bygges opp lag for lag ved hjelp av et skriverhode» er en prosess som blir mer og mer relevant i dag og er en stor del av den teknologiske utviklingen. Det jeg mener er spennende med dette tema, er måten den tradisjonelle produksjonen og måten man arbeider stadig forandrer seg. Vi får ny, spennende teknologi som stadig utvikler seg positivt.

Ved hjelp av et raskt googlesøk, fant jeg en artikkel på E24. 3D-printing er en prosess som sparer både tid og penger, og arbeidet blir erstattet av maskiner. Prosessen går ut på at produktet legges lag for lag til det er ferdig. På denne måten åpnes muligheten til å produsere produktet akkurat slik det er designet og unngår dermed reservedeler og lagerkostnader. Ved å gå bort fra den tradisjonelle produksjonsteknologien vil resultatet gi større muligheter og færre begrensninger. Dette kan gi utfordringer til designere, da de er nødt til å gå bort fra det de lærte på skolen, og heller tenke nytt og kreativt.

Denne utviklingen vil endre arbeidsprosessene til enkelte fagfolk, og det vil forventes ny kunnskap fra deres side. 3D-printing er effektivt og lett, og blir mer og mer utviklet.