christoffer.christie januar 10, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Første faglige forelesing i år ble holdt torsdag denne uken. Arne Krokan er foreleser i fagets første modul som tar for seg digital økonomi og forretningsmodeller. Den røde tråden igjennom hele forelesningen var digitalisering, hvordan ting har utviklet seg digitalt de siste årene og hvilken retning utviklingen nå beveger seg. Arne er også flink til å drøfte og legge fram konsekvensene som kommer med digitalisering av samfunnet. 

Det som spesielt fanget min interesse i denne forelesningen var den disruptive teknologien 3D-printing. Teorien om disruptive teknologier og innovasjoner ble først introdusert av Clayton Christensen i boken The Innovator’s Dilemma. Kort forklart er en disruptiv innovasjon/teknologi en nyskapning som retter seg inn på «low end» delen av en bransje mot de kundene som er overbetjent av de eksisterende produktene/teknologiene. Eller mot et nytt marked som gjør ikke-brukere av en teknologi til brukere. Dette skjer ofte igjennom mer passende løsninger og som oftest til en billigere pris. Etterhvert som den disruptive teknologien eller innovasjonen får fotfeste, begynner den å bevege seg oppover i markedet og retter seg mot mer krevende kunder. Dette skjer fordi tempoet for teknologisk utvikling forbigår kundenes ferdigheter. En disruptiv innovasjon/teknologi er vellykket når «mainstream» kunder begynner å tilpasse seg den nye løsningen i stor skala.

Disruptiv innovasjon beskrevet i low end form og new market

Fra fysiske til digitale produkter

3D-print teknologien kan bli disruptiv mot mange forskjellige bransjer. I forelesningen ble vi presentert mange eksempler. Vi så på hvordan teknologien kan brukes til å fremstille hus og bygninger, til å produsere sko og klær, og hvordan leger kan bruke teknologien til å fremstille deler av en bukspyttkjertel for å bruke den i mennesker. NASA har også tenk på hvordan 3D-printing kan gjøre det lettere for mennesker å etablere seg på mars. 3D-printing gjør det mulig å printe nesten alt vi vil, og man kan gjøre det på måter som tidligere ikke var mulig uten denne teknologien. 

Jeg er interessert i hvordan denne teknologien vil endre på forretningsmodellene til de bedriftene som i dag er produsenter av produkter vi alle kjøper og konsumerer. Tenk deg at du skal kjøpe et produkt du skal ha i huset ditt. I dag ville du enten kjøpt det i butikk, i en nettbutikk eller brukt på for eksempel Finn.no. Men med 3D-printing teknologi kan det tenkes at man i fremtiden vil kjøpe dette produktet på nett i form av software og printe det ut hjemme eller i nærheten av der man bor. Dette bringer naturligvis med seg fordeler og ulemper.

For produsenter av produkter i dag vil situasjonen bli annerledes. De vil ikke lengre omgjøre råvarer til deler de setter sammen til ferdige produkter for å så lagre og sende produktene ut til forskjellige konsumenter i hele verden. Den nye situasjonen vil bli å selge produktene sine i digital form på en plattform på nett, slik at meg og deg kan kjøpe «oppskriften» til produkter og printe dem ut selv. 

En stor fordel for produsentene da vil være knyttet til skala. De vil gå fra å selge fysiske produkter til digitale. Disse bedriftene kan i framtiden bli sett på som SaaS (Software as a Service) bedrifter, som vil si at produktene tilgjengeliggjøres over internett i form av programvare. SaaS virksomheter har den fordelen av at de har veldig få kostnader annet enn utviklingskostnader. Et eksempel på en SaaS bedrift i dag kan være spillet Angry Birds. Selskapet bak spillet hadde mest sannsynlig store kostnader ved utviklingen av spillet, men utover dette har de hverken produksjonskostnader eller distribusjonskostnader. Når spillet først er laget vil hver ekstra kopi koste veldig lite eller ingenting å produsere. SaaS virksomheter regnes som den type virksomhet som er mest skalerbar. 3D-printing kan gjøre at virksomheter som i dag produserer fysiske produkter kan få de samme fordelene, som medfører stor reduksjon i produksjons og distribusjonskostnader.

Baksiden av medaljen

Hvilke konsekvenser kan dette ha for andre bransjer og samfunnet? Som Arne er flink å påpeke vil all form for digitalisering ha en konsekvens. Konsekvensen av at produkter vi til vanlig konsumerer kan bli 3D-printet hjemme istedenfor å bli kjøpt i butikken kan være mange. En konsekvens blir at de ansatte som i dag produserer disse produktene blir nødt til å finne seg nye jobber. En annen utfordring blir det juridiske rundt denne prosessen. Hvem er det som blir ansvarlig når et produkt jeg printer ut hjemme blir ødelagt eller ikke virker som det skal? Er det produsenten som har laget det digitale produktet? Er det produsenten for 3D-printeren? Eller er det meg som forbruker? Flere ting man må tenke på er hvordan man skal legge skatter og avgifter på dette, samt hvordan man sikrer rettigheter og hindrer piratkopi av produkter. 

Dette blogginnlegget er skrevet som en del av kurset digital markedsføring som jeg studerer dette semesteret ved Høyskolen Kristiania. Jeg ser fram til å fortsette denne modulen av kurset og lære mer om hvilke fordeler, ulemper og konsekvenser digitalisering har på samfunnet og måten vi lever og samhandler på. 

Christoffer Christie

Andre kilder:

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi. 1.Utg. Oslo: Cappelen Damm

Dahle, Yngve, Patrick Verde og Sjur Dagestad. 2012. Vekstbedriften. 2. Utg. Oslo:                     Universitetsforlaget.