Annagilberg mai 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette innlegget er et oversatt versjon av et dybdeinnlegg Ian Lurie skrev på entrepreneur.com i 2013 som et gjesteinnlegg. Innlegget handler om ulike tips du kan bruke for å oppnå suksess på sosiale medier og få et større publikum. Jeg fant dette innlegget veldig interresant ved at jeg er ganske interessert i sosiale medier selv. …