patrickhem mars 8, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogginnlegget skal jeg se på 6-trinnstrappa og vurdere Tise som virksomhet innenfor denne modellen. Tise som virksomhet er kjent for å ha en kundegruppe som selger og kjøper brukte klær, men også både telefoner og interiør. Som en vidersalgsplattform for klær er Tise gode, og har en stor kundegruppe, med gode muligheter for å bli enda bedre. Sånn jeg ser det er det største vekstpotensialet på telefoner og interiør, og kan være med å konkurrere mot finn.no. Salg av telefoner er stort, og derfor kan dette være en enorm mulighet for å hjelpe folk som ikke vil ha en helt ny telefon, men samtidig en god telefon. Ved å supplere med tilbehør kan dette være den neste store kjeden innenfor mobiltelefoni.

Jeg skal først starte med å forklare kort hva 6-trinnstrappa er for de leserne mine som kanskje ikke er helt trygge på dette. 6-trinnstrappa er en metode for å gripe muligheter, som er skrevet i boka til Per Espen Stoknes, blokkappitel om bærekraft og bedriften (Christensen) utvendighet er det første steget i trappa og det handler om det utvendige utrykket til virksomheten. Altså det utvendige, det som er synlig for allmenheten og som er med på å danne konturene av din virksomhets miljøprofil. Steg 2 er husrengjøringen, som går på å rydde opp internt i virksomheten. Man bør her gjøre en grundig jobb med endringer som kan innebære å vurdere risiko, forplikte seg til sertifiseringer eller minimere avfall. Steg 3 handler om å sette krav til leverandørene sine om hva slags krav de stiller og hvordan de opptrer offentlig. Man må her bruke makten man sitter på som innkjøper å kjøpe mindre, men heller fra bedre leverandører. Det fjerde steget er driftsomlegging, som handler om å legge om driften i en bærekraftig retning. Produktportefølje er da det femte steget, og her handler det om at man skal legge om produktene sine til en grønnere portefølje. Det siste steget er forretningsmodellen til virksomheten, og det handler om at forretningsmodellen skal bli omlagt til en mer bærekraftig tankegang.

Nå som vi vet litt mer om dette temaet, kan vi begynne å se på hva vi kan bruke denne strategitrappa til i forhold til Tise som virksomhet. Tise er allerede en grønn virksomhet, og har veldig mye fokus på at man skal være bærekraftig. Det tise kan gjøre for å følge denne trappa, som handler om å være synlig for allmenheten er markedsføringen. Her kan man bruke store midler på markedsføringer, fordi det vil hjelpe utrolig mye for en bedrift som tise å bli sett. Tise selger i tillegg til klær, brukte telefoner. Dette er en optimal mulighet til å bli bedre annerkjent innenfor mobilbransjen. Her kan man også gå inn i komersielle samarbeid med større bedrifter som for eksempel Elkjøp eller Power med at man selv står for disse bedriftenes salg av brukte mobiler. Dette vil føre til at fler vil kjøpe brukt telefon, selv om det kanskje ikke kommer direkte fra Tise, men gjennom en tredjepart som også fører til at samarbeidspartnerne i dette tilfelle vil bedre sitt grønne sikt. Dette vil også være en god avtale for partene som er med, fordi i folket sine øyne vil de bli sett på som bidragsytere, og enormt bærekraftig.

Når det går på konkrete ting som kan gjøres på steg 2 er jeg litt blank, med tanke på at virsomheten allerede har et tankesett som er grønt. Endringer kan gjøres på vurderinger av samarbeidspartnere man kan ha i fremtiden, og prøve å se for seg ulike bedrifter som kan være med på det forslaget jeg hadde i det forrige avsnittet. Når det kommer til å sette krav til leverandørene vil dette være en forlengelse av å finne samarbeidspartnere, som sagt kan Elkjøp eller Power kanskje være med på en sånn mulighet. Hvis de her vil være med på denne muligheten vil man kunne sette krav, og hvis man er uenige må man forhandle til seg bedre muligheter da jeg tror dette kan være en god mulighet for disse virksomhetene, som igjen leder ann til gode forhandlingskort. Det er da viktig at Tise har en dyktig og engasjert forhandler, slik at man virkelig for kommet frem til poengene sine. Å legge om driften på den måten man kjenner den per nå kan være en god ide, men altså fortsette å bygge videre på de gode aspektene ved klessalg, men samtidig skyte frem med mobiltelefoni og interiør enda mer. Dette vil hjelpe Tise å bli enda mer bærekraftig, og samtidig kanskje dyrke partnerskap med andre virksomheter og hjelpe de å bli enda mer bærekraftig og grønne. Porteføljen som er hovedesensen i det femte steget har jeg skrevet en del om og har veldig tro på at dette kunne vært en god ide for virksomheten. Siste steg som er om forretingsmodul tror jeg kanskje ikke man trenger å gjøre så mye med, annet enn å bygge videre på de tingene. Tise er allerede en bærekraftig og grønn bedrift, men kan samtidig bli enda mer bærekraftig i form av størrelse på virksomheten.