sindreberge januar 16, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Stadig lavere oljeinntekter og eldrebølgen i vente har vi nødt til å iverksette tiltak for å gjøre endringer i samfunnet. Ved å dekke de samme utgiftene i dag etter eldrebølgen har inntruffet vil vi måtte betale hele 65% skatt. Dette mener samfunnsøkonom Jørn Vattsø, professor hos NTNU. (e24, 2016 “ekspertgruppevarsler skatt paa 65 prosent, hentet ut 8.1.2019)

Skremmende høye tall synes nå jeg, for å kunne unngå en slik skattesmell i årene vi har i vente har vi nødt til å øke produktiviteten i arbeidslivet, hvis ikke vil vi ikke klare å få inn nok midler til å dekke utgiftene i fremtiden. ikke bare må vi jobbe mer, men vi må også jobbe smartere. Smartere på den måten at vi må lære av andre land som ligger mye lenger fremme enn oss i bruken av teknologi. Teknologien må tas i bruk for å automatisere og effektivisere arbeidsprosesser som er krevende og tar tid. Dette bør og kommer mest sannsynlig til å bli vårt nye satsningsområde hvis oljeinntektene fortsetter som i dag. Vi må tørre å satse på nye ting som kan virke litt skummelt, men som vi vet kommer til å bli aktuelt for fremtiden. AI (Artificial intelligence) er allerede stort i Kina med blant annet selvstyrene biler, varelevering med droner og roboter i administrativt arbeid. Vi bør ta steget videre.

 

e24. 11.02.2016.  “ekspertgruppevarsler skatt paa 65 prosent. Lest 8.1.19 https://e24.no/makro-og-politikk/skatt/ekspertgruppe-varsler-skatt-paa-65-prosent/23614297