Christian Frederik Brestrup January 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det var mange spennende temaer som ble berørt i forelesning idag, alt fra algoritmer, 3D printing og andre fremtidsrettede problemstillinger, eller løsninger.

Det som festet seg som det mest interessante for meg var Kina og deres 200,000,000 AI-overvåkningskameraer. Kameraene som brukes viser innbyggernes sosiale kreditt score, på en skala fra 1-100 hvor lav score forteller at personen har lite sosial kreditt, og kan derfor bli nektet å fly, og lignende. I motsatt ende av skalaen har man de med høy sosial score som «belønnes» med at de slipper å gjennomføre sikkerhetskontroll på flyplassen, samtidig som de slipper å betale depositum for billeie og lignende. Kina har en plan om at de skal klare å bruke dette systemet for alle deres 1,4 mrd innbyggere innen 2020.

Tanken om at dette skulle vært vår virkelighet her i Norge virker for meg veldig skremmende, samtidig som det kan hindre hendelser som terrorisme osv osv, gir det myndighetene altfor mye makt. Det minner for meg veldig om serien «black mirror», har du sett serien skjønner du at tanken kan være skremmende.