Vicy januar 8, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det var mange spennende temaer som ble berørt i dagens forelesning, blant annet 3D printing, selvkjørende biler, algoritmer og hvordan det digitale i samfunnet vårt utvikler seg, hvordan det har utviklet seg så langt og hvordan det kommer til å utvikle seg i tiden framover.

Noe av det vi var innom idag var blant annet hvordan 3D printing hjelper til innen medisinske inngrep blant annet innenfor behandling av diabetes type 1 og det å hjelpe barn som er født med hjerte problemer. Den teknologiske utviklingen er svært viktig i samfunnet vårt da dette er noe som hjelper oss på mange måter, men vi ser også at det er mange arbeidsplasser som kommer til å forsvinne i framtiden da det er mange jobber som blir overtatt av datamaskiner. Derfor er det svært lurt å sette seg inn i det digitale, hvordan ting funker og hvordan man kan bruke de digitale mediene vi har tilgang til.

Ett tema som festet seg litt ekstra godt for min del var Kina og deres kreditt score. Det er AI-overvåkningskameraer som er satt opp og viser innbyggernes sosiale kreditt score. Kreditt rangeringen er rangert fra 0 til 100 og den viser din sosiale score. Dersom du har lav score betyr det at du har svært lav sosial rating og da kan du bli “straffet” i form av at du for eksempel ikke får komme om bord på fly, eller om du har høy score kan du bli “belønnet” i form av at du kan slippe å gå gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen og andre “goder”.

Det at dette kan bli en virkelighet her i Norge er skremmende, men det er ikke helt umulig med denne teknologiske utviklingen. Alt skjer utrolig fort innen det teknologiske, så muligheten for at det plutselig kan bli en virkelighet her i landet er der. Vi ser jo allerede at selvkjørende biler er på vei og innen få år så er det en stor sjanse for at de vil erstatte de bilene vi har nå.