Mg februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Selvkjørende biler

Selvkjørende biler også kjent som autonome eller førerløse biler er biler som klarer å føle seg frem i terrenget og bevege seg med veldig lite eller ingen menneskelig input. Dette er biler som spås å dominere trafikkbildet i nær fremtid. Selvom dette ikke er en realitet idag bruker bil produsentene mye ressurser for å utvikle ny teknologi og gjøre bildene bedre, tryggere og mer lønsomme på omdrådet. 

Så hva betyr alt dette?

 

Det kan skape uavhengighet for eldre sjåfører

Som de fleste vet bli mange eldre fratatt førerkorter på grunnlag av sykdom, dårligere helse og endring i sanser. Med et førerløst trafikk bildet kan vi skape en mer selvstendig hverdag for de som ikke har muligheten til å bevege seg i trafikken like enkelt som andre. Selvom kollektive tilbud er gode alternativ for de som ikke kan kjøre så kan enkelte eldre mennesker finne dette ubehagelig da det ofte er mangel på plass, og kanskje vanskelig å orientere seg om man sliter med sykdommer som demens og lignende.  Itillegg vil selvkjørende biler ha en positiv økonomisk effekt for de eldre. Ettersom kollektiv ofte kan være vanskelig for enkelte eldre tyr mange av de til dyrere transport tjenester som taxi. Med selvkjørende biler kan man letter skape en plattform for de eldre å bevege seg fra a til b på uten at det trenger å gå på like stor bekostning av pensjonen. Det kan dog stilles noen utfordringen med denne omgjøringen av trafikk bildet for de eldre ettersom det krever mye tillit fra en generasjon som er kjent for å være teknologiskye. 

 

Cyberteknologi blir svært viktig

Mange tenker nok at den fysiske sikkerheten til førere er det største hinderet i utviklingen av førerløse biler. det vil si den tilltiten man har til at programvaren gjør som den skal og ikke f.eks kjører over i feil kjørefelt eller ikke bremser når den skal. Det er dog veldig viktig å merke seg potensielle cyber trusler som må overkommes. Dersom noen skulle få til å hacke seg inn i sytemene til bilprodusentene og ta over, kan det føre til masseødeleggelser. Det er derfor er svært bekymringsverdig problem å overkomme ifølge Tesla direktør Elon Musk. https://electrek.co/2017/07/17/tesla-fleet-hack-elon-musk/

 

Man vil møte på etiske dillemaer

se for deg at du sitter i en bil med 3 personer og du er fører av bilen. Det kommer en plutselig en mann rett foran deg i kjørebanen. Du har to valg, enten kjøre på mannen og drepe han eller kjøre utfor veien som garanterer døden for deg og dine passasjerer. Hva gjør du? dette er ganske vanskelige valg å ta og når selvkjørendebiler tar over trafikkbildet må vi sørge for at de bilene tar de riktige valgene, men hvordan skal vi stille oss her? 

Selvkjørende biler vs Menneskelig sjåfører

Omlag 90 % gi eller ta av alle bil ulykker er foråsaket av menneskelig feil. enten det er mobil, radio, titting, prating eller annen uoppmerksomhet. Dette allerede er nok insentiv for å ta opp selvkjørende biler som realitet. Dersom selvkjørende biler kommer på markedet er noen av målene å senke ulykkesraten, og det kan se ut til å være oppnåelig. Vi som mennekser er lett distraherte og har som regel korte oppmerksomhetspenn og med tanke på hastighetene og distansene vi kjører ville det vært svært nyttig med en AI programvare som gir kjøringen 100% av sin oppmerksomhet hele veien hele tiden. Selvom man har en vei å gå på å bestemme seg hvordan man skal programmere bilene til å ta de riktige valgene i en hver situasjon og bli helt selvstendig så kan dette se lovende ut for trafikksikkerheten. 

 

Kilder:

http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2013/12/human-error-cause-vehicle-crashes

https://www.tu.no/artikler/rapport-om-fa-ar-er-privatbilen-bare-et-minne/382589

https://www.rand.org/blog/2018/02/ensuring-cybersecurity-is-vital-for-a-driverless-future.html

https://www.rand.org/blog/2018/09/how-avs-could-provide-independence-for-older-drivers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-driving_car