Vicy januar 10, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

(https://www.itpraten.no/teknologi/slik-pavirker-algoritmer-hverdagen-din/ )

Dagens forelesning hadde mye repetisjon fra forrige forelesning og vi fikk et dypere innblikk i digitaliseringen av samfunnet vårt.

Når vi ser på hvordan ting utvikler seg og hvor fort alt skjer så er det greit å sette seg inn i hvordan ulike ting funker og henger sammen. Om man har et greit innblikk i hvordan utviklingen foregår så er det lettere å jobbe mot noe som kan lønne seg i framtiden, for eksempel så er det mange jobber som kommer til å forsvinne på grunn av digitaliseringen og da er det ikke det lureste å gjøre å utdanne seg innen et slikt yrke, man kan da for eksempel jobbe mot å lære seg hvordan man skal forholde seg til og jobbe med digitale verktøy.

Med tiden kommer det flere og flere roboter og ulike maskiner som har kunstig intelligens. Da må man kunne hvordan man skal kunne lære disse maskinene og robotene hva ting er, hvordan de funker o.l. Man bruker ofte bilder og tekst til å klassifisere ulike forskjeller og hjelpe maskinene til å lære videre selv gjennom deep learning.

Når vi da ser på alt dette så er det også smart å sette seg inn i hva algoritmer er, hvordan man jobber med dem og forhandler informasjonen som blir samlet inn. Algoritmene samler inn informasjon som den bruker til å jobbe med og behandle problemer og lage tilpassede tilbud for deg som søker på nettet. For eksempel så kommer det egne tilbud til deg når du for eksempel handler på Amazon.com eller ser på filmer eller serier på Netflix eller lignende sider som er basert på hva andre folk som ligner deg har sett på tidligere. Når dette skjer har du da kommet inn i en “filterboble” hvor algoritmene tar tak i preferansene dine og siler ut stoff som da er tilpasset deg. Men så kommer det store spørsmålet: Kan vi stole på disse algoritmene? Man må tenke litt over ulike saker når man skal bestemme seg for om man stoler på alle disse algoritmene. Algoritmene har utrolig mye informasjon, men er de egnet til å ta beslutninger framfor mennesker? Er det noen ganger bedre å la mennesker ta beslutninger siden vi kan ta hensyn til etiske synspunkter? Det er slike spørsmål man må tenke gjennom for å kunne ta valg som er så rette som mulig. Algoritmer tar jo bare hensyn til informasjonen som den har samlet inn og som den har tilgang til. Det er også slik at dersom en ting skal skje så skal det skje. Så om man bruker algoritmer svært aktivt til å ta avgjørelser så må man av og til stoppe opp og tenke over om det de sier er etisk riktig selv om informasjonen de har brukt sier det.

Alle disse endringene i samfunnet vårt gir oss jo mange samfunnsutfordringer. Selv om man har utrolig mye så vil man alltid ha mer, man venter nesten alltid på at noe bedre skal komme selv om hva man har kan være nok om man faktisk ser hva man har. Noen ganger så må man faktisk bare stoppe opp litt og tenke over hva man har og sette pris på det i stede for å bare vente på noe bedre og ønske seg mer.