Rebekka Rinnan May 2, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Stine Sofies stiftelse jobber for å forhindre vold og overgrep blant barn og unge, så det vil være viktig å markedsføre seg på en måte som gjør at de blir sett. Organisasjonen jobber for å alltid være på barnas side og i 2016 åpnet de det første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn.

Den dag i dag benytter vi oss mer og mer av blant annet teknologi og sosiale medier og det er derfor svært viktig at man bruker sosiale medier og teknologien for å kunne holde seg oppdatert på alt nytt og gammelt som blir forbedret. Dette kan vi se på som det kompliserte samspillet.  Det henger sammen med teknologien, samfunn og organisasjoner.  Teknologien endrer seg og videre er det viktig at samfunnet også endrer seg for at de skal henge med og holde seg oppdatert. Så vil det være en fordel for organisasjoner at de også er med på å forbedre seg og henger med i alt som skjer med teknologien for å kunne gjøre jobben enklere om det skulle dukke opp utfordringer.

Også når det
kommer til endringer innenfor teknologien er det viktig for Stine Sofies
stiftelse å følge med på de største endringene som skjer innenfor det
teknologiske. Det meste skjer over internett i dag, og dersom det skulle vært
et tilfelle at Stine Sofies stiftelse ikke hadde vært på sosiale medier ville
det vært vanskeligere for de å kunne nå ut til de som trenger det og i tillegg
vise at de er der, nettopp fordi ikke like mange ville visst om dem eller visst
hva de jobber med.

En utfordring for stiftelsen er at de vet for lite og at det er mangel på kunnskap når det kommer til nettopp det med vold og overgrep mot barn skriver de på sine egne sider. Og en ambisjon de har er å kunne gi et godt faglig godt tilbud til de utsatte, men også til pårørende. De har derfor ønsker om å opprette en kunnskapsplattform for stiftelsen. Dette vil gjøre at de hele tiden vil utvikle seg og forske på temaet for å kunne yte mest mulig og hjelpe andre som trenger det.

Stine Sofies stiftelse har også opprettet et E-læringsverktøy “Jeg vil vite” app som skal være til hjelp for at barn skal lære mer om blant annet hva som er lov og ikke. Det er også mulighet å lese mer om hva de kan gjøre dersom de dukker opp i en situasjon hvor de har nødt til å gjøre noe.  Derfor vil det bli viktig for stiftelsen å holde seg oppdatert og alltid forbedre appen når det kommer ny kunnskap som kan være viktig å vite om blant både barn og unge. Om de aldri endrer innholdet i appen etter hva som behøves vil det ikke kunne gi noe til de som virkelig trenger det. Derfor er det viktig å ta med seg kunnskapen man lærer underveis og sprer den videre også i appen, men også i sosiale medier.

En stor utfordring for stiftelsen vil være om ingen faktisk vet noe eller nok om temaet slik det vil være vanskelig å gripe inn i situasjoner hvor det tydelig burde blitt gjort noe. Derfor er det viktig at de klarer å markedsføre appen på en måte som gjør at folk blir oppmerksomme slik at folk benytter seg av appen, om de skulle dukke opp i situasjoner som enn kan bli usikre i.

Stine Sofies stiftelse benytter seg jo ikke av fysiske produkter, men mer en tjeneste de tilbyr slik at enn får den hjelpen man trenger. Derfor er det enda mer viktig å markedsføre organisasjonen for å gjøre mennesker oppmerksomme på at organisasjonen finnes. Det kan i noen situasjoner være vanskelig å vite om slike organisasjoner ettersom man ikke ser så mye til de, siden de har ikke et spesifikt produkt som skal markedsføres. Stine Sofies stiftelse trenger derfor å assosieres med noe man vil bli husket på og gjerne med mennesker som har gjort en god jobb for organisasjonen.

For Stine Sofies stiftelse er det viktig å skape en spesiell atferd eller holdning til mennesker som leser om organisasjonen. Ved å publisere innlegg som skaper en spesiell følelse for det vil gjøre at andre mennesker tenker seg om en ekstra gang. I tillegg hvordan man kommuniserer ut til andre vil spille en stor rolle. Og det kan være en utfordring for organisasjonen, dersom man ikke kommuniserer på en måte som vil skape en spesiell følelse eller ikke får frem noe hos noe vil det kanskje være en fordel å prøve å bytte måte å kommunisere på.

KILDER:

https://www.stinesofiesstiftelse.no/om-oss

http://hegvold.no/det-kompliserte-samspillet-teknologi-samfunn-og-organisasjon/

https://www.stinesofiesstiftelse.no/hva-vi-gjor/forskning-og-utvikling