anesah mai 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Å lage nettbutikk ved hjelp av Shopify plattform var ganske enkelt sammenlignet med lignende
plattformer som finnes i dag på nett. For å lage vår nettbutikk så brukte vi en ferdig webside
mal/tema som heter Boundless. Den innehold omtrent riktig tekst og produktplasseringer slik vi
ønsket det samt designmessig passet den bra. Det som var litt utfordring for oss er å skaffe all
informasjon fra leverandøren vår når det gjelder bilder og beskrivelse av produkter samt at det måtte
oversettes riktig siden leverandøren vår er fra utlandet.
Å forstå selve oppsettet i Shopify er ikke helt enkelt for de som bruker det første gang, man bruker
litt tid og undersøker hvilke funksjoner som den inneholder og hvordan de fungerer og hvordan er
ting koblet sammen. Man må også bruke en del koding for å få noen ting til å fungere, heldigvis
finnes det god Shopify hjelp på deres web side samt gode veiledninger som viser prosessen. Det som
spesielt hjelper er video som vise steg for steg hva man må gjøre. Selv noen av koder som ligger der
ute på Shopify web siden fungerer ikke helt som de skal så da må man gå videre til forskjellige forum
som beskriver ting på en annen måte eller gir deg andre koder med samme funksjoner. Det kan lett
gjøres design tilpasninger gjennom selve Shopify plattform slik som farger og tekst type man har på
web siden sin. Det som er griet er at strukturen som ligger bak design som vi ser er ferdig utarbeidet
og koblet sammen av Shopify så det er lett å lage en web side og man er sikker at ting vil fungere.
Man må planlegge hvordan en webside eller nettbutikk skal se ut, hva skal den inneholde og hvilken
informasjon som er nødvendig å ha. Man må planlegge hvor ting skal stå og hvordan for eksempel
produkter skal presenteres. Man må ha gode bilder av god kvalitet for dette er det første som
tiltrekker oppmerksomhet til et produkt samt bra tekst som beskriver produkter.
Shopify tilbyr sin egen domene navn som er gratis men det som er litt uheldig og som ikke ser så
proff ut er at man får en shopify.com på slutten av domene, dette kan virke litt langt og ikke så proff
for kunder, både når det gjelder å huske en webside navn og ser litt dårlig ut på en reklame for
eksempel. .com er heller ikke så norsk siden vår hovedmarked er Norge og Skandinavia. Derfor kjøpte
vi vår egen domene som heter www.naturlig-vakker.no. Det var ganske greit å koble sammen vår
egen domene til Shopify plattformen. Vi måtte gjøre forskjellige tilpasninger under domene navn
leverandøren slik at domene kobles riktig og at den fungerer riktig med Shopify.
Når alt var designmessig ferdig så var det å koble betalingstjeneste Stripe til vår nettbutikk. Dette er
også en prosess i seg selv, for å kunne gjøre dette var det en vilkår å åpne en bankkonto og hente
nødvendig informasjon fra banken som skal brukes ved opprettelse av Stripe konto. Dette var også
forholdsvis enkelt prosess der man går gjennom forskjellige godkjenninger i selve prosessen. Når
Stripe konto var ferdig laget så var det å koble det sammen med vår Shopify nettbutikk som er også
en automatisert prosess.
Etter at Stripe er koblet til og når vi testet om nettbutikk fungerer, om alle funksjoner fungerer og om
betalingsprosess fungerer så var det neste å lage vår Facebook side som en presentasjon for vår
nettbutikk eller vår bedrift. Dette er mer eller mindre ganske enkel prosess der man må legge in
informasjon i forbindelse med vår nettbutikk. Vi har også opprettet vår gruppe side som skal samle
medlemmer med interesser til det vi selger. Tanken er at via denne gruppen sprer vi informasjon om
våre produkter, dette skal gjøres på en tilpasset og ikke så aggressiv måte, tanken her er at vi gir
informasjon som ikke har så mye direkte forbindelse med våre produkter men skal gi innsyn i
fordeler til produkt type vi selger. Når vår Facebook side var ferdig laget så har vi koblet vår Shopify
nettbutikk til Facebook nettbutikk slik at produkter automatisk overføres fra vår nettbutikk til

Facebook nettbutikk. Dette er veldig bra innarbeidet system som automatisk oppdaterer produktene
på Facebook nettbutikk etter at vi oppdaterer produkter på vår egen nettbutikk.
Etter at dette var ferdig så har vi koblet vår nettbutikk til både Google Analytics og Google Tag
Manager. Her kan vi ved hjelp av disse verktøy måle forskjellige parametere på vår side slik antall
mennesker som besøker vår nettbutikk, til hvilken tid, fra hvilket land osv. Dette er veldig brukbart
siden dette fører oss i riktig retning og vi kan justere vår nettbutikk etter kundens ønsker og deres
oppførsel som vi kan lese ut ifra parametere vi får fra Google Tag Manager og Google Analytisc.
Vi holder på å lage trafikk på vår Facebook nettbutikk og vår Facebook gruppe og få nye medlemmer
ved å være aktive her. Når vi får mer medlemmer med interesser for våre produkter så kan vi skape
mer salg på vår nettbutikk. Dette er en bra måte å finne kunder som har interesser for våre
produkter. Vi også reklamerer via andre kanaler, finn.no, blogger om produkter, Facebook ads som
koster en del, Vi prøver å finne eksisterende grupper på Facebook som har lignende interesser som vi
og som tillater reklamering, der presenterer vi våre produkter eller prøver å få kunder til vår
Facebook side eller Facebook gruppe. Vi har hatt ett salg som gikk via vår Facebook nettbutikk der
kunden ble overført fra vår Facebook nettbutikk til vår egen nettbutikk, hele kjøpsprosessen gikk
greit og problemfritt, vi fikk melding fra Stripe om at transaksjonen ble utført og at pengene vil
komme på vår konto i løpet av et par dager og det stemte også, pengene kom på vår bankonto 2
dager etter.
Jeg vil anbefale Shopify plattform til alle som ønsker å starte en nettbutikk, det er ganske enkelt, med
veldig lave kostnader bundet til opprettelse av nettbutikk der man får en kostnadsfritt prøveperiode
på 3 måneder.