dinaengh februar 2, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I starten av faget digital markedsføring fikk vi beskjed om å prøve å skrive notater sammen. Vi kunne være flere enn to om vi ville det, selv valgte jeg å skrive sammen med en annen. Vi opprettet deretter et google docs dokument som vi kunne skrive samtidig på. Først skrev vi under hverandre, men etter et par timer begynte vi å få dreisen på å faktisk skrive samtidig i samme avsnitt.

Bilde hentet fra: Unsplash. Fritt for bruk. https://unsplash.com/photos/vZJdYl5JVXY

Hvorfor skulle vi skrive notater sammen?

En viktig del av å kunne skrive notater sammen var at man fikk større utbytte av å se hva den andre skrev. Dersom en selv ikke fikk med seg noe, kunne det hende det ble fanget opp av partneren. I tillegg til at det ga fordeler i timen og for studietiden, spås det også at det i fremtiden vil være mer bruk av samarbeid i arbeidslivet, også på de steder det ikke er vanlig å jobbe sammen på dokumenter eller lignende. Derfor ville det være nyttig for oss som studenter å prøve oss på å skrive sammen. Dette kan både effektivisere og gjøre fremtidige arbeidsoppgaver enklere ved at man legger inn dobbelt så mye arbeidskraft i oppgaven.

Hvordan fungerer det å skrive sammen?

I starten var det litt merkelig å se ordene kom til uten at det var en selv som gjorde noe, men det gikk seg til fort. Min partner og jeg kom raskt frem til at vi gjerne byttet på å ta «hovednotatet» mens den andre fylte på å la til ekstra punkter. Dette fungerte veldig fint, og vi opplevde at det ble fort dobbelt så mye for hvert punkt enn om vi skrev alene.

Bilde hentet fra: Unsplash. Fritt for bruk. https://unsplash.com/photos/3BK_DyRVf90

Trenger ikke være i samme rom

En annen ting som fungerer veldig bra med å ta notater sammen digitalt, er muligheten til å ikke være i samme rom. Det er ikke som når man fyller ut et ark sammen og det kun finnes ett ark. Med digitale notater kunne vi fylle inn og lese gjennom notatene vi begge hadde tatt hver for oss. Siden det ikke alltid er like lett å finne tider hvor begge (eller flere) er ledige, er det genialt å kunne ha samme notat fremfor seg og ha muligheten til å få jobben gjort.

Å skrive notater sammen er noe vi absolutt vil fortsette med. Selv om vi begge har jobbet i grupper under eksamen før, var det noe annet å ta notater sammen. Vi opplevde en svært positiv effekt av dette og anbefaler det til de som ikke har prøvd det enda.