Arvinph98 januar 13, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne bloggen skal jeg ta for meg artificial intelligence eller AI. Jeg synes kunstig intelligens er veldig spennende. Ai fører til store innovasjoner i samfunnet vårt. Vi vil få flere nye tjenester og tjenestene vil kunne bli billigere også grunnet at arbeidskraften er billigere. Ai vil kunne hjelpe flere folk innen for helse og i fremtiden vil færre få feil straff under lovverket.

Alt dette vil påvirke også hvordan vi mennesker sosialiserer i fremtiden. I denne videoen kan se et møte som organisasjonen Gymshark har i Meta vers. I fremtiden kan det være mulig at nettstudier foregår på denne måten her, hvis det skulle komme en ny pandemi blir denne type å kommunisere på enda mer aktuell. verktøy som zoom og teams kan bli byttet ut med denne måten å kommunisere på. Vi har også fått at google sin Ai har muligheten til å ringe for deg, bestille time hos frisøren for eksempel. I fremtiden kan det hende at vi gjøre mye mindre av sånne manuelle oppgaver selv.

social credit system

Kina er landet som pusher Ai og overvåking mest. Dette har ført til store sosiale endringer i landet. De har innført sosiale kredittsystemet. Dette betyr at hele befolkingen i landet får en sosial score, dette vil påvirke om en person kan bruke offentlige tjenester som tog og buss. Har du får lav score vil du ikke kunne bruke tjenestene. Hvis en person har gjort noe ulovlig vil dette påvirke scoren til en person, derimot om mann følger reglene og lovene så vil scoren til en person øke. Det er også andre faktorer som påvirker scoren, om du er venn med en person med lavere score kan dette påvirke din egen score. Store endringer som dette vil påvirke hvordan vi mennesker sosialiserer i fremtiden. heldigvis skjer dette bare i Kina for nå.

Automatisering av oppgaver

Ai fører til enda mer automatisering av arbeidsprosesser. Alle arbeidsprosesser som er bygget på regler kan vi automatisere. Automatisering fører tidsbesparelse, ved å automatisere forenkler vi rutinemessige oppgaver, dette gjør vi ved å la maskiner og programvare ta seg av oppgavene. Samtidig vil nøyaktigheten øke ved å automatisere en prosess. Ulempen med å håndtere en oppgave manuelt er muligheten for feil. Det er større sannsynlighet for at det skjer enn menneskelig feil, spesielt hvis vi skal håndtere store mengder med data. Oppgavene som blir utført er også for sent sikret, ved å automatisere enn prosess sikrer vi oss at den alltid utføres til riktig tid.

Færre jobber

En konsekvens med å automatisere arbeidsprosesser er at det blir færre jobber der ut. Arbeid som Taxi kommer til å bli byttet ut med selvkjørende biler, bussjåfør kommer til å bli byttet med selv kjørende busser. I produksjon sektorer antas det at nesten 60% av jobbene vil bli endret på. Det er mulig at 140 000 mister jobben sin innen 2030. Den sektoren det antas kommer til å bli mest påvirket i følge McKinsey er varehandel sektoren. de spår at 140 000 jobber kan forsvinne innen tiåret er slutt, vi ser allerede eksempel på dette i matbutikkene der vi har selvbetjente kasser. I USA ser vi organisasjonen Amazon har åpnet opp matbutikk der det er full automatisert og krever ingen menneskelig arbeidskraft.

Trenger vi å fylle ut reiseregninger?