Derya January 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Delingsøkonomi kort forklart 

Alle har vel lånt en bok fra et bibliotek før. Da har du også vært borti konseptet deling. Et bibliotek er et eksempel på en “tradisjonell” institusjon for deling, hvor man som privatperson velger å leie bøker fremfor å kjøpe og eie bøkene selv. Internett og tilknyttede teknologier har resultert til at det har vokst frem en digital delingsøkonomi. Selskapene i den digitale delingsøkonomien er web-plattformer som kobler individer med underutnyttede ressurser til personer som vil leie disse i korte perioder. De sentrale kjennetegnene i delingsøkonomien dreier seg om digitale plattformer som tilrettelegger for aktivitet og formidler kontakt mellom selgere og kjøpere av tjenester. 

Fenomenet airbnb

AirBnb er en voksende plattform innen delingsøkonomien. AirBnb er et eksempel på person-til-person (peer-to-peer eller P2P) modellen. Bedrifter med en slik modell opptrer som et bindeledd mellom etterspørreren og tilbyderen, uten at bedriften selv produserer noe. Den kan minnes om den industrielle bedriften, hvor tilbyder er den som eier det ferdige produktet. På AirBnb er det verten som er tilbyderen, som beskriver sine eiendommer på AirBnb-plattformen. I en slik plattform kan bedriften enten ta betalt av kunden, tilbyder eller begge for å “levere” tjenesten, altså opptrer AirBnb som en slags megler mellom konsumenter. 

Hva er hemmeligheten til airbnb’s suksess? 

Det moderne markedet gir kunder fler valgmuligheter og større konkurranse, som gjør det stadig vanskeligere å få og beholde trofaste kunder. I et slikt marked, hvor aksjeeiere presser på for kortsiktig profitt, har noen bedrifter som AirBnB klart å vise moderat fremgang. Dette er fordi AirBnB har evnen til å utnytte software, big data og “the cloud” fullt ut til å bygge en fleksibel digital plattform. Slike digitale plattformer tillater software, big data og “the cloud” å administrere og tjene penger på levende økosystemer som bringer både forbrukere, produsenter og innovatører sammen på en gjensidig fordelaktig måte. 

Slik utnytter airbnb AI for å oppnå mål og kunderelasjon

For å oppnå de mål AirBnB har satt som bedrift, bruker de AI. Både AI, maskinlæring og algoritmer er viktige faktorer for en voksende plattform. Hver gang du samhandler med AirBnB, enten det er appen eller nettsiden, samhandler du med maskinlæring på en eller annen måte. AI eksisterer for eksempel i søkerangeringen på nettsiden. Når du søker etter et sted å bo på, ser algoritmene likhetene mellom stedene du klikker, hvor lenge du ser på dem og de stedene du ser på mest. Algoritmene re-rangerer søkeresultatene for å finne stedene AirBnB tror du vil bo på. AirBnB bruker også maskinlæring for å automatisk oversette meldinger mellom vert og gjest dersom de ikke snakker samme språk, i tillegg til anmeldelser.