sondretjoerswaaghk January 24, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

“Algoritme, i matematikk og databehandling en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for løsning av en beregningsoppgave eller annen oppgave.“ For eksempel er regelen for divisjon av flersifrede tall en algoritme, det samme gjelder regelen for skatteberegning. – https://snl.no/algoritme

Facebook og Google tar i bruk algoritmer på sine sine, med det formålet å optimalisere nyhetssiden sin (Facebook) og sortere nettsidene sine (Google) for forbrukerne. Facebook sin Algoritme heter Edgerank, og Google sin heter Pagerank.

Det er med andre ord ikke vi som forbrukere som bestemmer hvordan vi navigerer oss rundt på internett. Mennesker som går inn på google og søker etter biler, vil få opp forskjellige treff i søket, basert på hva disse nettsidene allerede vet om oss, og hvilken plassering de enkelte aktørene har betalt for.

Personlige data er noe enkelte ønsker å holde for seg selv, og man kan se en endring i samfunnet, der selskaper som DuckDuckGo, tar tak for å skape søkemotorer som blokkerer reklamesponsing, holder søkehistorikken din privat og forbrukeren kontrollen over personlige data igjen. Nettsiden deres finner du her.