dinaengh januar 15, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er en Algoritme?

Det finnes flere definisjoner på hva en algoritme er. En måte å forklare algoritmer på er; Det er et sett med operasjoner som – hvis de følges – gir et bestemt resultat. En algoritme i matematikk og data er en beskrivelse av fremgangsmåten for løsningen av en beregningsoppgave eller annen oppgave. En algoritme er nesten ikke til å komme unna i den digitale verden i dag og det oppdages stadig nye måter å ta i bruk algoritmer innenfor digital teknologi.

Hvordan fungerer det?

Det holder ikke bare å fortelle en maskin hva den skal gjøre, for den
må også vite hvordan den skal gjøre det. Dette er algoritmenes oppgave, som en
oppskrift på hvordan noe skal gjøres. En algoritme er flere steg som benyttes
for at et dataprogram skal kunne fullføre en oppgave.

Derom en maskin eller et program har i oppgave å finne frem til en reiserute, benyttes det en algoritme. I dette tilfelle vil det være en rute-lokasjon algoritme. En algoritme prosesserer et hav av informasjon, og bruker dette til å finne frem riktig resultat. For at en algoritme skal være god, er det i hovedsak to ting som gjelder: At det er korrekt resultat og at det går fort. Det finnes oppgaver for en algoritme som i utgangspunktet ville tatt lang tid å gjennomføre, men ved å tillate «det nest beste» resultatet fører dette til at vi kan benytte algoritmer som gir resultater fort.

For at et program skal være i stand til å fatte beslutninger som mennesker skulle tatt selv, som f. Eks en selvkjørende bil krever det maskinlæring. For å kunne gjøre det utvikles det algoritmer som hjelper datamaskinene/programmene å gjenkjenne komplekse mønstre og ta beslutninger som i hovedsak vil være det smarteste alternativet.

Sett på i en ikke-digital sammenheng kan en algoritme være måten du
baker en kake, det er oppskriften på hvordan du skal gjøre det, og du må følge
oppskriften for å få det ønskede resultatet.

Når benyttes algoritmer?

Det finnes ulike algoritmer: Algoritmer som brukes til å oversette fra et språk til et annet, algoritmer som brukes til å gjenkjenne et menneske, overvåkning, svare automatisk på spørsmål, det kan brukes innen medisin, bilteknologi, romfart etc. Bruksområdet er enormt, men et av stedene vi legger mest merke til bruken av algoritmer i hverdagen er internett og nyhetsfeeden din.

Du har sikkert opplevd at det dukker opp annonser i feeden din på facebook med produkter du enten har sett på, har kjøpt, eller som ligner noe du kunne tenke deg. Algoritmene brukes til å sortere ut innhold de – ut i fra informasjonen de sitter på – tror passe deg best. Dette gjør de blant annet ved å analysere tidligere søk og atferd.  

Collaborative filtering er en måte maskiner bruker til å anbefale deg
produkter, basert på andres preferanser. Dette gjøres ved å samle inn
informasjon om likes, dislikes og atferd fra andre som kan matche med dine
interesser, noe som krever mye data og flere brukere. Et eksempel på en
plattform som benytter seg av dette er Netflix som har flere
anbefalingsalternativer når det kommer til å velge film eller serie. Her får
man både opp anbefalinger basert på hva du tidligere har sett på, og hva andre
som bruker Netflix ser mest på.

Pagerank som er facebooks algoritme sorterer ut stoff til nyhetsfeeden ved å se på hva du har likt tidligere, og hva venner av deg liker. Dersom du liker alt på hele feeden din vil dette tilsvare at du ikke liker noen ting. Dette er fordi systemet som skal sortere ut likes og dislikes ikke vil ha noe å gå etter. Det stoffet du ikke liker vil også forsvinne fra feeden din.

Hvordan bruker digital markedsføring det?

Å ta i bruk de riktige algoritmene kan effektivisere markedsføringen.
Algoritmer kan bli brukt både ved automatisering av annonser og produktanbefalinger
som nevnt tidligere, men algoritmer kan også være med på å avgjøre større
beslutninger innenfor strategi og taktikk. Ved å samle inn informasjon om
brukerne, tillater dette plattformen til å spesifisere innholdet for den enkelte
bruker. Det blir lettere å se hvem som benytter seg av ulike tilbud, hvilke
grupper som er aktuelle å henvende seg mot, når på dagen brukere ser på
annonsene dine etc. Men algoritmer kan også by på utfordringer innenfor
markedsføring. På facebook er det blant annet flere regler for hva som er
tillat i annonser, og innhold scannes for brudd på disse reglene. Derfor
gjelder det å holde seg til retningslinjene som er oppgitt, hvis ikke vil
annonsen bli stoppet av algoritmene.

Alt i alt har algoritmer en enorm kapasitet til å måle ulike sider ved markedsføringen og det gjelder å vite hvordan algoritmene fungerer så vi kan fortsette å utvikle og lage nye algoritmer.

Kilder:

https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=424614

https://snl.no/algoritme

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/intro-to-algorithms/v/what-are-algorithms