cassandralea januar 22, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Fredag 11. Januar – delingsøkonomi i perspektiv

I dagens forelesning gikk vi igjennom mye spennende. Blant annet delingsøkonomi og plattformorganisering. Men det jeg har lyst til å skrive litt mer om er algoritme og hva det egentlig er. Jeg skal tørre å innrømme at jeg ikke en gang visste hva det var før denne forelesningen med Arne Krokan.

Algoritme er altså et sett med operasjoner som – hvis de følges – gir et bestemt resultat. Så og si alt i vår hverdag er påvirket av algoritmer, selv om man kanskje ikke tenker over det selv. Det kan være alt fra maskiner som undersøker blodet vårt eller nettsider som kommer med film og bokanbefalinger, til at man selv bruker algoritmer for å lage musikk eller annen type kunst. Et annet eksempel på algoritme er det å følge en kakeoppskrift eller bare det å gå til jobben. For når du går til jobben, så velger du en retning og tar et skritt, så velger du retning og tar et skritt til, og dette repeterer du til du kommer dit du skal. Når du baker så følger du oppskriften trinnvis til kaken er ferdig. Du benytter systematisk kunnskap, altså oppskriften – eller algoritmen – for å løse en oppgave. I matematikk og databehandling brukes algoritmer hele tiden.