sofielindseth januar 23, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Du har nok garantert opplevd en algoritme. Har du noen gang søkt etter et bestemt produkt på nettet og videre blitt anbefalt den nøyaktige tingen/varen bare på en annen plattform? Deretter er det en stor sjanse for at du får en mail om en påminnelse om å fullføre kjøpet på produktet du søkte opp eller har sett på. Det skjedde faktisk en kveld jeg kikket på sko, men som alle andre har jeg ikke vært klar over dette før jeg lærte ordentlig om hvordan en algoritme fungerer. Du ser det først og fremst på instagram, facebook-feeden og for ikke glemme VG også.

Skeptisk og urovekkende følelse som vi mennesker opplever hver eneste dag, for algoritmer brukes i mange sammenhenger i våres hverdag og har enkelte tilfeller at den kan være med å påvirke vår atferd og beslutninger som tas.

Hva er en algoritme?

Roger Antonsen som jobber i et institutt for informatikk på UiO siet at den enkleste definisjonen er følgende: Det er et sett med oppskrifter som – hvis de følges så gir de deg et bestemt resultat. Nærmere er algoritme et begrep som brukes på flere måter eller mer presist. For nesten alt i vår hverdag er påvirket av algoritmer, selv om man kanskje ikke tenker noe over at det er algoritmer. Det kan være alt fra datamaskiner som undersøker blodet ditt eller nettsider som komme med film og- bokanbefalinger, til at man selv bruker algoritmer for å lage musikk eller annen kunst.

Så en algoritme er en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av en fremgangsmåte for løsning av en beregningsoppgave eller annen oppgave. Eksempelvis kan det være en bruksanvisning eller en oppskrift til en matrett du skal lage. Algoritmer kan plasseres i mange ulike segmenter slik at det kan defineres på mange ulike måter. For algoritmen angir de enkelte skrittene i oppgaveløsningen og rekkefølgen av dem ved ord, matematisk symbolikk og/eller skjematisk fremstilling av arbeidsgangen. Et datamaskinprogram er en algoritme uttrykt i et programmeringsspråk. (Fra norske leksikon)

Algoritmer i markedsføring

Algoritmer påvirker nesten alt i vår hverdag. I teknologiverden vi lever i så finner vi algoritmer hvor enn vi befinner oss. Det kan være produktanbefalinger, overvåkning, maskiner som undersøker helsen din mm. I markedsføring bestemmer algoritmene hva som dukker opp i nyhetsstrømmen din for hver enkel bruker. De har da kommet inn for å påvirke de strategiske beslutninger som vi kan ta, så ved de riktige dataene kan de automatisere disse beslutningene ved å redusere kostnader og effektivisere en markedsførers arbeid. Så det vil si at det er en strategisk taktikk for en markedsfører å benytte seg av algoritmene. De tar for seg demografiske segmenter og dermed tilbyr/viser de tilpassede kampanjer eller annonser mot individet sine interesser. Algoritmene kobler identitet, ved å se på identitetsgrafer som kan koble sammen personer basert på deres egenskaper.

I forelesningen til Arne Krokan så kom vi over en  “challenge” som facebook har blåst i gang, og den heter 10 years challenge. Utfordringen går ut på at du skal legge ved et bilde av deg for for 10 år siden og et bilde fra nåtid. Det var svært interessant høre på Arne prate om denne «challengen» for jeg tenkte overhodet ikke at dette skulle bli brukt som en facial recognition eller en identifikasjon. Det vil si at vi gjør jobben for de i forhold til algoritmer som kan bidra til kunstig intelligens. Ved hjelp av de to bildene du poster kan man identifisere deg 100% og i store folkemengder. Det kan også tas i bruk om det er en person som er savnet.

  • Hva kan markedsførere bruke dette til?

De kan bruke det til å kjenne igjen hvor du befinner deg, i forhold til hvilken dagligvarehandel du benytter deg eller hva slags produkter du plukker med deg. Det kan også brukes til effekter av reklame, som hvordan reagerer kunder på reklamer. De kan også finne ut av hvilken sinnstilstand du befinner deg i, og dermed sender ut reklamer ut i fra ditt humør på det rette tidspunktet.

Lenker brukt:

https://theconversation.com/how-marketers-use-algorithms-to-try-to-read-your-mind-84682

https://snl.no/algoritme

// Sofie Lindseth