Julie Elisabeth Melby Foss January 28, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Har du noen gang lurt på hvordan Facebook kjenner deg så godt? Hvordan artikler, grupper, venner og reklamer som dukker opp i nyhetsfeeden passer så perfekt til deg og dine interesser? Dette er det algoritmer som legger til rette for. Men vet du egentlig hva en algoritme er, og hvordan det fungerer? Fortvil ikke, jeg skal i dette innlegget prøve å forklare det så kort og enkelt som mulig for deg.

En algoritme er en oppskrift som forteller oss hvordan noe gjøres. Algoritmer er et sett med operasjoner som følges – steg for steg – litt som en bakeoppskrift eller bruksanvisning. Om disse følges korrekt vil det gi et bestemt resultat.

Veldig mye av informasjonen vi blir eksponert for er takket være algoritmer, og man tenker kanskje ikke over at informasjonen og tingene du leser er tilpasset slik at det skal passe akkurat til deg. Algoritmens «oppskrift» er nettopp den informasjonen som plukkes opp om deg og blir til ut i fra hva som oppfattes som mest relevant for deg og ditt typiske mønster. Siden algoritmene tilpasses etter våre mønster er det også viktig å ha god innsikt i hvordan algoritmer jobber. Både for oss som enkeltpersoner og i arbeid med digital markedsføring. En god algoritme kan nemlig spare oss for mange steg, noe som skaper hurtighet og gjør at ting går raskere. «Hvis oppskrifta er god, så presterer også maskinen bedre».

Vi kan nærmest omtale internett som din nærmeste venn på den måten at internett nesten kjenner deg bedre enn du selv gjør. Vi snakker altså om sorteringsalgoritmer. Det er algoritmer som ordner elementer i en bestemt rekkefølge. Hvis man ser på det ut i fra denne definisjonen kan en algoritme beskrives som en funksjon som setter dine (oppfattede) interesser og «ting du gjør» på internett i en bestemt rekkefølge som algoritmen har oppfattet som interessant for deg. For at algoritmen skal vite hva den skal gjøre trenes den opp, dette gjøres gjennom mønstergjenkjennelse der algoritmens trening er gjenkjenning av bilder og tekst.

En av de største digitale plattformene er Google, og det er også gjennom Google det meste av informasjonen om deg smales inn, men hvordan kan Google vite så mye om deg? Svaret på dette ligger i noe så enkelt som at du som person har en ID lagret hos Google, denne ID’en er koblet til mange ting. Den er koblet til de sosiale plattformene du har registrerte brukere på, den registrerer og er koblet til nettsidene du typisk handler på og nyhetene du vanligvis interesserer deg for. Et eksempel på hvordan Google smaler informasjon og kan vite så mye om deg er nettopp gjennom Google Maps. Google kontoen din er koblet opp til telefonen og dermed er det enkelt for Google å vite hvor du beveger deg. Dataen kobles sammen gjennom et personlig «Device fingerprint», der du kan se for deg at du legger igjen fingeravtrykket ditt på de sidene du besøker og vipps så er det lagret en masse informasjon om deg.

En annen spennende ting algoritmer kan gjøre er å «skape» mennesker. Man kan altså manipulerer ansikter/personer kun basert på algoritmer. Ofte er også ansiktsmanipuleringene så gode at det er klin umulig å se at de ikke er ekte mennesker, og dette sier noe om hvor godt algoritmene jobber. Ta for eksempel en titt på dette bildet:

Bilde hentet HER
Dette er ansikter av algoritmer der man har brukt typiske menneskelige trekk ut i fra en oppskrift om hvordan en person skal se ut for å skape en illusjon av en person som ser ut som et helt vanlig menneske.

Avslutningsvis kan vi konkludere med at en algoritme er noe som finner ut av en tilstand, nemlig DIN tilstand – hva du bryr deg om og interesserer deg for. Ut i fra dette skal den fatte en slutning. Men dette er kun min oppfatning av begrepet – håper det var lærerikt!