martinenchristiansen February 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen


De fleste av oss har sannsynligvis lagt merke til at det stadig dukker opp kampanjer på internett, og at dette ofte er reklame av produkter vi allerede er kjent med. Forbrukernes atferdsmønster på nett blir overvåket til enhver tid – men hvem eller hva er det egentlig som følger med på hvert eneste steg vi tar på nett? Jo, det er algoritmer.

En algoritme er en kode som henter inn data den skal reagere på, den har flere muligheter og baserer seg på forbrukernes atferdsmønster på nett. Steffen Viken Valvåg har derimot en enklere forklaring:

En algoritme er som en oppskrift som forteller hvordan noe skal gjøres. Når barn lærer å legge sammen to tall, for eksempel 193 + 129 så begynner de med å legge sammen de to bakerste sifrene, deretter de to i midten og til sist de to første sifrene. Denne oppskriften på hvordan man summerer er å anse som en algoritme. Men det holder likevel ikke å bare fortelle maskinen hva den skal gjøre, man må også fortelle den hvordan det skal gjøres, og det er til dette arbeidet algoritmer er nyttig.

Algoritmer i et markedsføringsperspektiv

Noen opplever det kanskje som skremmende at produktkampanjer og forslag til filmer på Netflix ofte stemmer overens med egne preferanser. Reklamen vi ser på nett kan ofte oppleves som personalisert kun til deg. Markedsførere bruker stadig algoritmer som en strategisk markedsføringsteknikk, for å få verdifull innsikt i forbrukernes atferdsmønster på nett, slik at de kan skreddersy kampanjer som er tilpasset den ønskede målgruppen. Algoritmer gjør det mulig å utforme tilpassede produktanbefalinger o.l., og basert på tidligere søk, klikk og atferd på nett bestemmer algoritmer hva som blant annet vises i nyhetsstrømmen din på Facebook og andre sosiale plattformer. Man kan derfor se på algoritmer som et slags overvåkningskamera som får med seg alt du gjør på internett – og basert på dette tar en beslutning på hvilket innhold som vises for deg. Algoritmer er verdifullt for markedsførere, fordi det gir de mulighet til å bli kjent med kundegruppen sin og skreddersy innhold. Gjør man dette på riktig måte og har gode algoritmer kan dette skape gode konkurransefortrinn.

Burde vi være bekymret?

Selv om algoritmer er et verdifullt verktøy for mange store bedrifter, og mange forbrukere faktisk setter pris på skreddersydd reklame – er det ikke bare positive sider ved algoritmer. For eksempel er de fleste algoritmer i dag utformet for å optimalisere effektivitet og lønnsomhet, uten så mye tanke rundt mulige samfunnsmessige konsekvenser. Prisen på varer varierer ofte ut i fra hva forbrukeren er villig til å betale (basert på data om ham) – dette er positivt for bedriften, men ikke for forbrukeren. I tillegg inneholder all data forstyrrelser. Historiske data, nåværende data og fremtidige data er fulle av skjevhet, noe som kan resultere institusjonalisering av partiske og skadelige avgjørelser – med unnskyldninger som «datamaskinen tok avgjørelsen, så derfor må vi godta det». Det er også viktig å huske på at reklamen man får opp er skreddersydd til en hel kundebase, ikke bare til et enkelt individ. Så sjansen for at noen faktisk ved hva en individuell forbruker faktisk vil ha er liten.

Algoritmer har blitt en del av vår hverdag. Søker man opp et produkt i dag, vil det sannsynligvis dukke opp flere ganger i løpet av de neste dagene.  Algoritmer gjør det mulig å finne ut hvilke hudpleieprodukter som sannsynligvis vil passe din hud og hvilken mat du sannsynligvis vil like – kun basert på data. Om det er grunn til bekymring er vanskelig å si, men en ting er sikkert – og det er at man burde tenke over hva slags informasjon man etterlater seg på internett, for det er nettopp disse dataene som gjør det mulig å trekke beslutninger om deg.


Kilder brukt i dette innlegget: