Simen Langseth January 18, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En enkel definisjon av en algoritme er et sett med operasjoner som gir et bestemt resultat. Et hverdagslig eksempel på dette er å lage mat. En følger oppskriften i en bestemt rekkefølge og kommer dermed frem til et bestemt resultat. Algoritmer er noe en ikke tenker så alt for mye på men noe som påvirker mye av hverdagen din.

Måter algoritmer blir brukt under digital markedsføring er ganske komplekst ettersom at hver av de sosiale plattformene har ulike algoritmer som viser ulike stoff i en ulik mengde. Digitale markedsfører bruker algoritmer som en markedsføringstaktikk for å kunne få mer kundetilpasset reklame. Ved bruk av algoritmene kan markedsfører tilpasse kampanjene etter demografi, geografi og ut i fra hvilken interesser hvert enkelt individ har. Algoritmene ser hva det enkelte individet søker på og finner ut ifra det eksempler på lignende produkter eller samme produktet i annonse feltene. Et eksempel på dette er hvis jeg søker på høyttalere på google vil det komme annonse av høyttalerne jeg søkte på og lignende på annonsesiden på Facebook.

Fordelen med algoritmer i digital markedsføring  er at markedsfører klarer å skape en bedre og klarer kampanje for de potensielle kundene ved å betale de ulike sosiale plattformene for annonseplasser. Ulempen er at algoritmene ikke nødvendigvis ser om individet kjøpte varen den søkte på eller ikke. Dermed kan annonser for produkter ikke ha noe gjennomslagskraft ettersom at kunden allerede har kjøpt produktet. En annen ulempe kan være når konkurrenter klarer å skape en bot som klikker på annonsene helt til annonsebudsjettet er brukt opp sånn at ingen potensielle kunder blir oppmerksomme på annonsen. 

Hva syns dere om algoritmer og hvordan dette brukes av digitale markedsførere? Ser dere noen positive og negative sider jeg ikke har resonert meg til? Tror dere at det kan komme noe nyere og bedre enn algoritmer som vil bli fremtiden for digitale markedsfører? 

Kilder: