Charlotterud januar 24, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei og god tirsdag! Nå har vi hatt fem forelesninger allerede, og hittil har vi lært masse nytt og spennende. En av temaene vi har pratet om omhandler algoritmer og hvordan disse styrer vår hverdag spesielt i sosiale medier. Dette er noe jeg synes er veldig interessant og spennende å lære mer om.

Kort og godt – hva er en algoritme?
En algoritme er kort og enkelt fortalt en “oppskrift” av hvordan noe gjøres. Det finnes flere former for algoritmer, og Facebook og Google har henholdsvis “Edgerank” og “Pagerank” som sine algoritmer. Disse algoritmene gjør at vi får opp annonser basert på hva vi har likt tidligere, som for eksempel på Facebook. En algoritme kan også være så enkelt som at når man går til skolen, så tar man et skritt, og enda et skritt helt til man kommer frem og dette kan ses på som en algoritme. Da benytter vi oss av en algoritme for å løse en oppgave.

Styres sosiale medier av algoritmer?
Algoritmer i den digitale verden er noe vi svært sjeldent legger merke til, men de finnes og de bestemmer blant annet hva du som bruker får opp i søkeresultater og nyhetsstrømmer. Netflix er et godt eksempel her, for de har en anbefalingsalgoritme som gjør at du får opp anbefalinger på serier og filmer basert på hva du har sett på tidligere, og som du liker. Dette er noe vi som brukere ikke legger merke til, da vi ser på dette som noe helt naturlig. Her bruker Netflix algoritmer for at det skal bli lettere for oss som brukere til å finne noe vi kan relatere til. Et annet et eksempel er Facebook,
hvis du for eksempel trykker «liker» på noen spesifikke produkter vil du senere oppdage at du får forslag om tilsvarende produkter andre har kjøpt før deg.

I timen snakket vi om at algoritmer kan i bunn og grunn gjøre mye for oss og gjøre det enklere for fysiske og digitale bedrifter, vil algoritmer til syvende og sist ikke komme til å styre absolutt alt. Nettopp fordi verden trenger oss mennesker og kunnskapen vår om fremtiden og hva som kommer til å se flere måneder fremover. Det er dette algoritmer ikke vil kunne gjøre like effektivt som oss mennesker.

Inspirasjonen til dette innlegget er hentet fra:
https://www.itpraten.no/teknologi/slik-pavirker-algoritmer-hverdagen-din/