osclov januar 15, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er egentlig en algoritme?

En enkel definisjon av algoritmer er: Et sett med operasjoner som gir et bestemt resultat.  En algoritme er altså en instruksjon til programmet om hva den skal gjøre i visse tilfeller, og hvilken rekkefølge de skal gjøre utføres. Det er altså koder på  et eget språk som blir sendt for at programmet skal vite hva den skal gjøre. Programmet kan gjøre utrolig mye forskjellig, men hvis den ikke har fått en riktig instruks, er den så og si ubrukelig.  Facebook og Google tar i bruk algoritmer for å kunne få de beste resultatene for sine sider. Vi skal ta en nærmere titt på hva de to forskjellige bruker. 

Facebook sine algoritmener

Har du noen gang tenk på hvorfor akkurat de visse innleggene blir vist på din Facebook feed? Det er en grunn bak dette, og denne grunne er en algoritme som heter Edgerank. Edgerank var Facebook sin algoritme som bestemmer hva som skal komme i brukerens nyhets feed. Denne algoritmen var designet til å ta hensyn til hva bruker likte, og komme med lignende artikler eller bilder som er like som det brukere pleier å «Like».  I 2011 sluttet Facebook å bruke Edgerank for å gå over til en mer avansert algoritme som kalles Machine learing, som tar til seg 100 000 faktorer på en gang. 

 

sum_{mathrm{edges,}e} u_e w_e d_e

Bilde over en en enkel forklaring av hva EdgeRank algoritmen består av. 

u_e er bruker affinitet, som er et latinsk ord for  affinitas som betyr slektskap. Dette er en betegnelse for tiltrenkingskraften mellom kjemiske emner, som gjør at disse reagerer med hverandre.  For Facebook ser denne delen av algoritmen på forholdet og nærheten til brukeren gjennom innlegg og statusoppdateringer.

w_e beskriver hvordan innholdet  blir veid. Den tar i betraktning hvilke tiltak som ble gjort av brukeren på innholdet som blir sett. Altså en forklaring på dette er, hvis du ser at noen har delt et nyhetsinnlegg, så kan man velge like det, kommentere det, dele det eller bare ignorere det. Hvis man velger å gjøre en handling, vil dette fortelle til algoritmen at den skal vise mer av likt innhold på feeden til brukeren. 

d_{e} i algoritmen er et tidsbasert forfallsparameter. Det vil si at de nyeste innleggene vil bli prioritert og vist på toppen av nyhets feeden. Dette vil være for at man ikke skal får med seg gamle nyheter som ikke fortsatt er relevante, eller at man muligens har lest det fra før. Man kan se dette enkelt ved at det er en tidsmerke som for eksempel « publisert for 5 minutter siden». 

 

Hvordan vet egentlig Google hvilke alternativer som passer best til ditt søk?

Pagerank er algoritmen som søkemotoren Google bruker. Pagerank sorterer de siden som er meste relevante for ditt søk, ut fra hva andre har søkt på, og kan auto fylle inn ditt svar. Men hvordan klarer den å gjøre alt dette?

Pagerank algoritmen fungere ved å telle antall sider og kvaliteten på koblingene til en side for å så bestemme et anslag på hvor viktige nettsidene er i henhold til hverandre. I løpet av året endrer Google på algoritmen sin over 500 ganger. Så det er stadig endringer i hvordan algoritmen skal fungere. 

 

 Google sin søkemotor skaper en nettverkseffekt. Det vil si at jo flere brukere som anvender Google, jo bedre blir din opplevelse av søkemotoren. Dette er fordi det som blir søkt mest på skaper en mal for algoritmen som gjør at du får opp det som er mest relevant resultatet. 

Etiske dilemmaer for algoritmen

Se for deg at du kjører nedover en vei med kraftig skog på begge sider. Det kommer plutselig en gammel dame ut i veien og du vet at du ikke kommer til å klare å stoppe i tide . I dette scenarioet må du ta et valg. Enten må du velge å kjøre over den eldre damen, eller kjøre bilen rett inn i et tre. De to alternativene er enten å redde seg selv, og drepe den eldre damen, eller redde damen og dø selv. Dette er et veldig vanskelig valg for mennesker å kunne ta.  

Nå som det har kommet selvkjørende biler, vil disse være programmert med algoritmer for å ta disse valgene. Hvordan vet vi da hva som er der det riktige valget? Hvem er ansvarlige for dette valget som blir tatt, er det førere? Er det bilen? Eller er det firmaet som har programmert bilen?

Dette er spørsmål som vi må forberede oss på i fremtiden.  

1 thought on “Algoritmer

  1. Hei! interessant innlegg. Dette med selvkjørende biler og etiske dilemmaer er utrolig spennende. Hva anbefaler du når det gjelder valget mellom å drepe en gammel dame vs. å kjøre inn i et tre?

Comments are closed.