fridaengan mai 4, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er grunnen til at suksessfulle bedrifter ofte når sine mål og stadig vokser? Grunnen til dette kan både være mange og varierende, men i dette innlegget skal jeg skrive om et system kalt OKR, som nettopp hjelper bedrifter med å nå mål og sikre fremdrift.

Bedrifter som benytter seg av OKR. Bilde fra INEVO

Hva er OKR, og hvordan brukes det?

OKR står for Objective and Key Results og ifølge INEVO er det et enkelt styringssett som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. Kort fortalt bruker man OKR ved å svare på to enkle spørsmål:

  • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
  • Key results: Hvordan har du tenkt til å komme dit?

Carl Størmer fra Jazzcode om OKR:

Hvorfor bruke OKR?

INEVO peker på 4 fordeler ved å benytte seg av OKR:

  1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
  3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Kilder: