sandraroang juni 11, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dagens innlegg har vi fått en caseoppgave der vi skal være i et hypotetisk jobbintervju med Amnesty International Norge. Vi skal forberede oss i forkant av ¨intervjuet¨ ved å gjøre research. Jeg vil derfor i dette innlegget besvare det jeg mener er riktig, da det ikke finnes noe fasitsvar for denne casen.

Kundereisen og digitale kanaler

Amnesty International Norge er flinke til å benytte seg av flere digitale kanaler. De har kontoer både på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Amnesty sitt hovedmål er å fremme mennesker sine rettigheter. På de ulike plattformene blir derfor målet å skape engasjement, øke trafikken og få til endringer. Det er også her kundereisen til Amnesty International Norge starter, ved at de informerer om deres meninger, som forhåpentligvis vil hente frem flere signaturer og flere givere.

Facebook er ofte den plattformen som blir benyttet når Amnesty skal skaffe signaturer til ulike aksjoner, mens Twitter bruker de som regel når de skal nå ut til en spesiell målgruppe som for eksempel journaliser. Snapchat og Instagram blir som oftest brukt til å dele videoer og bilder fra aksjoner og lignende. Her bruker også Amnesty ulike emneknagger som de er kjent for. For eksempel emneknaggen #neiernei, som har utviklet seg til å bli en stor kampanje blant unge mennesker, da spesielt hos russen.

Hentet fra Amnesty.no

Forbedring

I alle organisasjoner og bedrifter finnes det alltid rom for forbedring. For Amnesty er donasjoner og bidrag vesentlig for at de skal kunne holde det gode arbeidet gående. Snapchat og Instagram er jo de mest populære plattformen for tiden, og her mener jeg Amnesty International Norge kan bli mer aktive. De har allerede en stor følgebase, men etter å ha gjort litt reserach, ser jeg at de ikke utnytter følgerbasens potensialet fullstendig. Et eksempel kan være å legge ut såkalte ¨swipe up¨ historier på kanalene, der følgerne kan komme direkte inn på ulike aksjoner og donasjoner. Dette gjør det enklere for følgerene å faktisk ta seg bryet å gi en donasjon, eller skrive under en aksjon.

TikTok er også en plattform de kunne tatt i bruk. Som jeg har skrevet i et tidligere innlegg er målgruppen her som oftest barn og unge, noe som gir dem et stort potensialet til å skape engasjement og få nye givere blant unge mennesker.

Digitale målsetninger

I likhet med andre organisasjoner og bedrifter vil det være nyttig for Amnesty International Norge å sette seg noen digitale mål. Disse målene kan eksempelvis være å øke trafikken på nettsiden deres, eller å skaffe seg flere digitale signaturer. Ved å ha slike digitale målsetninger vil det være mer tidsbesparende for organisasjonen ettersom at verden blir mer og mer digital.

Hentet fra Amnesty.no

Google Analytics

For at Amnesty International Norge skal kunne følge med på og måle aktiviteten på nettsiden deres vil, Google Analytics være et gunstig verktøy å benytte seg av. Her kan de se hvilken kilde de besøkende kommer fra, og utføre endringer deretter. For eksempel om de ser at flesteparten av de besøkende har kommet inn på nettsiden deres via Instagram, vil det være mer gunstig for Amnesty å publisere innhold der, fremfor andre plattformer.

Amnesty.no

Organisk søk

Jeg vil tro at det er viktig fro Amnesty å score høyt i Google søk. Jo flere som ser organisasjonen ved et søk, jo flere besøkende og jo flere givere. Når jeg søker opp Amnesty i Google havner de øverst i resultatlisten. Dette er ikke uventet da organisasjonen er forholdsvis stor internasjonalt. Tidligere nevnte jeg at Amnesty jobber med å forbedre menneskers rettigheter, og dette er noe jeg tror de fleste er kjent med. Men da jeg Googlet ordet ¨menneskerettigheter¨ havnet Amnesty langt nede på resultatlisten. Ettersom at menneskerettigheter er det mange forbinder med Amnesty, var dette veldig overraskende.

Ut i fra hva jeg kan se har Amnesty fortsatt en jobb å gjøre når det kommer til SEO og organisk søk, men det finnes tiltak de kan gjøre som vil gi dem en positiv effekt gjennom organisk søk. De kan blant annet opprette annonser ved hjelp av Google Ads. Organisasjonen vil da får en bedre synlighet på organisk søk I Google. Dette gjør at de potensielt kan få mange nye givere, og skape et større engasjement rundt sakene deres.

Kilder:

Amnesty.no ¨Tips til bruk av sosiale medier¨. Lesedato: 3.juni.2021. https://amnesty.no/for-aktivister/tips-til-bruk-av-sosiale-medier

Amnesty.no ¨Om Amnesty¨. Lesedato 3.juni 2021. https://amnesty.no/om-amnesty