amaliemd juni 7, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Til dagens innlegg har vi fått utlevert en case oppgave. Vi skal se for oss at vi søker på en heltidsjobb, som markedsfører for Amnesty. Amnesty er en uavhengig organisasjon, med nesten 100.000 norske medlemmer. De jobber aktivt for menneskerettigheter, og alt dette innebærer. En spennende, og ikke minst viktig, arbeidsplass.

Amnesty og digitale kanaler

Amnesty er å finne på flere digitale flater, både Instagram, Snapchat, Twitter, Youtube og Facebook for å nevne noen.  De er veldig aktive på sosiale medier og poster flere ganger hver uke. De er størst på Facebook med ca 150 000 følgere, og med Instagram som en god nummer to, med nærmere 83 000 følgere. Til sammen gir det en stor organisk rekkevidde.

De bruker plattformene sine i stor grad til å informere, og opplyse folk om viktige realiteter. Vi er heldige i Norge, vi bor i et fritt land hvor vi kan skrive og mene hva vi vil, uten å være redd for å bli drept for våre meninger. Derfor kan jeg selv synes det noen ganger er vanskelig å relatere til for eksempel ting som skjer i østen. Amnesty er svært flinke til å ta tak i større, men også mindre saker.  De forteller historiene til dem som ikke kan fortelle dem selv, og skaper et stort engasjement i flere av sine poster. Amnesty skriver selv i sin Instagram biografi at de bruker kanalene sine til å samle verden, påvirke myndigheter og avsløre overgrep, noe som også er mitt inntrykk av deres arbeid. Det ligger som regel en historie bak hver post, slik at det er enklere for mottakere å få et godt innblikk. Amnesty bruker også kanalene sine til å få underskrifter og deltakelse i ulike kampanjer, og ikke minst til å samle inn penger.

Amnesty bruker i stor grad plattformene sine til å linke inn mot deres egen nettside, amnesty.no. Her starter kundereisen for mange. De blir fanget opp via pull kommunikasjon (historier og lignende) i sosiale medier, og blir dratt med videre inn på nettsiden. Herfra er det ikke mange trykk som skal til før en har gitt sitt bidrag. På bildet ser du tydelig hvordan de har uthevet «støtt oss» i menyen, som en tydelig CTA. Av nysgjerrighet dras man gjerne hit, da dette menypunktet skiller seg ut fra de andre. Som du kan se på bildet under har de prøvd å minimere antall klikk en må gjøre for å komme til «målet». Jo mindre klikk, jo kortere vei til målet og høyere sannsynlighet for at det blir gjennomført. På undersiden «støtt oss» er det enkelt å gi et bidrag ved bare et par tastetrykk.

Skjermbilde fra Amnesty sin nettside.

For mange vil kundereisen også starte før sosiale medier. Amnesty er en organisajosn de fleste får kjennskap til i tidlig alder, via skole, religion, plakater i byen eller via nettverk. Kjennskapet til organisasjon vil jeg si er første delen av en fremtidig kundereise.

Som hos så mange andre vil jeg fortsatt si at det finnes rom for forbedring hos Amnesty. Ofte ser jeg at historiene de deler i sosiale medier blir mye tekst på en gang. Jeg tror de fint kunne lagd en blogg som en underside på nettstedet deres, og brukt denne til å fortelle historiene. På den måten kunde de i større grad bare delt linkene til nettsiden i sosiale medier. Dette ville også mest sannsynlig generert flere klikk til nettsidene deres, og da kanskje høyere sannsynlig for at folk ser, og klikker på, CTA knappen deres (støtt oss). Med andre ord så tror jeg en blogg kunne økt konverteringsraten deres. En blogg vil jo også bidra til god rekkevidde på søkemotorer og lignende. Jeg ville også sett på muligheten for å begrense bruken av for eksempel Twitter og Youtube (som har veldig liten følgerskare) og kanskje heller bruke de ressursene på TikTok. Andre informasjonsorganer har hatt stor suksess med det (Redningsselskapet, brannvesen, politi mm). TikTok har jo litt andre algoritmer enn for eks Youtube, og går i større grad etter trender, noe jeg tror Amnesty kunne utnyttet. Det finnes allerede en internasjonal Amnesty bruker, men jeg tror de kunne dratt fordel av en egen konto.

Måling av analyse og trafikk

De viktigste digitale målsetningene til Amnesty er nok å spre budskapet, informere og opplyse.  De ønsker å skape oppmerksomhet rundt sitt arbeid, noe som naturligvis ofte bidrar til større økonomisk støtte også.

Skjermbilde fra Amnesty sin Instagram konto.

Det er selvfølgelig viktig for Amnesty å måle/analysere effekten av de ulike kanalene sine. Ved hjelp av Google Analytics kan en analysere utrolig mye! For Amnesty vil det være naturlig å måle ting som klikk inn til siden, hvor brukerene kommer fra og hvor lenge de er på siden. Det vil også være naturlig å sjekke om for eksempel CTA knappen fungerer, at det er mange som klikker seg videre der. Det kan også være lurt å prøve å finne ut av hvor brukerne eventuelt sporer av, slik at flere av disse kan hentes inn igjen. Det vil også være relevant for dem å se på de ulike brukernes demografi, slik at de kan skape et tydeligere bilde av målgruppen. Naturligvis vil det også være effektivt å måle responsen på ulike kampanjer, ved å blant annet sammenligne dato og trafikk.

Organisk søk og SEO

Jeg nevnte tidligere at jeg synes Amnesty Norge kunne dratt fordel av en egen blogg på hjemsiden deres. Denne bloggen ville ikke bare økt konverteringer fra sosiale medier, men også bidra til flere konverteringer gjennom organisk søk på de ulike søkemotorene.  Dette vil også bidra til en økt rekkevidde og muligheten for å skaffe nytt publikum. Per dags dato mener jeg at Amnesty ikke scorer bra nok på organiske søk. Et godt eksempel på finner du ved å google menneskerettigheter, som kanskje er hele essensen i det Amnesty driver med. I dette søket er de nummer seks ned på listen, bak for eks fvn.no og wikipedia (se bilde). Med litt målrettet jobbing med SEO, ville de kunne oppnådd en mye bedre plassering her.

Skjermbilde av Google søk.

Jeg har tidligere skrevet to innlegg om SEO tips, og jeg tror Amnesty kunne tatt god hjelp av disse hvis de ønsker å øke synligheten sin i organiske søk.

Det oppsummerte innlegget finner du her.

Detaljert innlegg her.

Disse innleggene tar for seg en rekke tips for å klatre på søkemotorene, blant annet informasjon om metabeskrivelser og permalenker,  samt nyttigheten av H1 og H2 tagger.

Har du innspill til hva Amnesty kan forbedre?

Vi blogges!

-Kristianiastudenten

Kilder

https://amnesty.no/om-amnesty

https://amnesty.no/for-aktivister/tips-til-bruk-av-sosiale-medier

Innlegget Amnesty Norge i digitale kanaler dukket først opp på Kristianiastudenten.