Jorunn June 4, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Når man oppretter et nettsted er man ofte usikker på hvordan man skal analysere leserne og jobbe med dataene man skaffer seg. Vi har i dette innlegget prøvd å gjøre det litt enklere å forstå hvordan man på en veldig enkel måte kan bruke verktøy som Google Analytics, Google Digital Studio, Jetpack, og WordPress gjennom hvordan vi har jobbet med disse i eksamen vår.

Det første vi har lagt vekt på, er tallene vi har brukt for å lage KPIene til oppgaven. På bildene under er det tall for to forskjellige måleperioder. Den første perioden gikk fra 1. mai til 14. mai, mens den andre gikk fra 14. mai til 4. juni.

Vi fulgte med på disse tallene for å se om vi oppnådde KPIene vi satte oss i forhold til eksamensoppgaven. For å finne disse tallene går man inn på målgruppe → oversikt, og velger deretter datoene øverst i høyre hjørne som informasjonen skal hentes fra.

 

Sidevisninger

Fordi vårt overordnede mål med strategien var å “Øke engasjement rundt bloggen for å gjøre den mer synlig” har et viktig aspekt ved målingene vært å se på sidevisninger, i og med at dette er noe som viser hvor mange som har vært innom bloggen. Vi ser på diagrammet at de digitale tiltakene vi har gjort absolutt har hatt en virkning i måleperioden. For å kunne lage et slikt diagram går man inn i Google Data Studio, synkroniserer med Google Analytics, sett inn → tidsrekke. Data Studio vil automatisk sette inn sidevisninger som beregning, så må man selv justere datoen etter perioden man vil måle.

 

Øktvarighet

Et aspekt vi ikke så på innledningsvis, men som var interessant å se på i ettertid er gjennomsnittlig øktvarighet. Diagrammet viser hvilken kilde brukerne kommer fra, og hvor lang tid de i gjennomsnitt bruker inne på bloggen. Det som kunne vært gøy er å jobbe ut i fra disse tallene i en ny digital strategi. Her kunne man for eksempel tatt utgangspunkt i organiske søk er kilden som fører til høyest gjennomsnittlig øktvarighet, og jobbet videre med SEO.

 

Brukere

Ser man på samme diagram bare med antall brukere på x-aksen blir resultatet et helt annet, og ved å sette de to diagrammene opp mot hverandre kan man se at mye trafikk ikke nødvendigvis er god trafikk. I forhold til målet vårt derimot er resultatet som vi ønsket, men om man skal skape varige følgere og brukere som interesserer seg for innholdet, ser man tydelig at sosiale medier ikke er veien å gå.

 

Alder og kjønn

For de bedriftene som har behov for å forstå hvilken aldersgruppe og kjønn som er flittigst inne på deres side kan man veldig lett finne dette gjennom å gå inn på “Målgruppe – Demografisk Informasjon – Oversikt”. Ved å holde musen over stolpen du vil ha mer informasjon om kan du få opp nøyaktig hvor mange prosent av brukerne denne gruppen utgjør.

 

Dashboard i Google Digital Studio

Her er et eksempel på hvordan et dashboard i Google Digital Studio kan se ut:

Her kan man legge inn de viktigste analysene man har gjennomført for å skape en helhetlig oversikt og samling av all dataene. Personlig synes jeg dette er en av de beste måtene å behandle dataene man får gjennom Google Analytics på, fordi man får en mye mer tydelig oversikt over informasjonen. I tillegg er Google Digital Studio veldig enkelt å bruke og man får lett litt bedre forståelse for hva det er man har samlet inn, og hvordan det hele henger sammen.

 

Jetpack – utvidelse i WordPress

For de som bruker WordPress er det mulig å laste ned en utvidelse som heter Jetpack. Denne vil vise noe av det samme som du også kan finne i Google Analytics, fordelen er at her vil alt være enkelt samlet. Som vist på bildet får du hvilket medium leserne kommer fra og hvilken side på nettstedet de besøker. Ulempen er at man kun kan få opp dataene dag for dag.

 

Apper som gjør det enkelt å følge med

Det er ikke bare Jetpack som er en enkel løsning, det finnes også apper som du kan laste ned for å hele tiden følge med på statistikker. Vi har under eksamensperioden fulgt med på WordPress og Google Analytics på mobilen. Dette kan være veldig en veldig fin måte om du fort vil ha innsikt i hvordan leserne handler på siden din. Videre følger noen utklipp for hvordan informasjonen ser ut i appene.

 

 

Håper du har fått gode tips til hvordan du på enkelt vis kan følge med på tallene på ditt nettsted. Vi har hatt utrolig god nytte av å bruke disse ulike verktøyene under dette semesteret.