GardSimen februar 5, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ansiktsgjenkjenning har eksistert like lenge som det har vært mennesker på jorden. Når vi ser et menneske vi kjenner kan vi rask se hvem det er gjennom at vi kjenner igjen i ansiktet til personen. Nå i nyere tid har også datamaskiner lært seg å kjenne igjen ansikter ved å analysere trekk og punkter i ansiktet. Dette blir brukt til alt fra å åpne smarttelefoner til passkontroller på flyplasser.

The 10 year challenge

10 year challenge har tatt fullstendig av på Facebook de siste ukene. 17 januar var det hele 5,2 millioner som hadde tatt utfordringen og tallene øker stadig. ( Forbes ) Det går ut på at personer legger ut et bilde av dem for 10 år siden ved siden av et bilde av dem i dag. Det hele kan på overflaten bare virke som en morsom greie, men det spekuleres også i at facebook startet denne utfordringen for å samle inn data til utvikling av ansiktsgjenkjenning-programmer. Med nok data vil det være mulig å utvikle en algoritme for å forutse hvordan aldringsprosessen i ansiktet fungerer og dermed klare å kjenne igjen ansikter mange år etter en persons ansikt ble lagret i systemet. Da Wired ansatt Nicholas Thompson skrev et innlegg på twitter hvor han anklaget Facebook for nettopp å samle inn data til ansiktsgjenkjenning svarte facebook følgende; «The 10 year challenge is a user-generated meme that started on its own, without our involvement. It’s evidence of the fun people have on Facebook, and that’s it.»

Markedsføring ved bruk av ansiktsgjenkjenning

Markedsførerne har for lengst hoppet på ansiktsgjenkjenning toget og jobber på spreng for å finne ut av hvordan dette på en god og effektiv kan ta dette i bruk på forbrukermarkedet.

En måte å bruke dette på er å analysere ansiktsuttrykk og dermed rette reklame mot personer ut fra hvilken sinnstilstand de er i. Dersom man har et ansiktsuttrykk som tilsier at men er sliten, kan man for eksempel sende en push varsel på smarttelefonen der man reklamerer for billig og god kaffe.

Finne savnede personer

Det kan være skummelt å tenke på hva ansiktsgjenkjenning kan brukes til, men det finnes også områder hvor dette kan bli brukt til noe positivt. Annethvert minutt blir et barn meldt savnet i bare Europa. (Nettavisen) På dette området kan ansiktsgjenkjenning bli brukt som et verktøy for å finne igjen de som er savnet. Dersom man kan bruke ansiktsgjenkjenning på alle kameraene som er plassert rundt om på gatene kan disse konstant søke etter savnede personer og sende et varsel dersom noen av dem blir sett.

Kilder:

https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/01/17/was-the-facebook-10-year-challenge-a-way-to-mine-data-for-facial-recognition-ai/#450a06155859

https://www.wired.com/story/facebook-10-year-meme-challenge/

https://www.nettavisen.no/nyheter/sa-mange-barn-ble-kidnappet-i-fjor/3423336871.html