jl februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030.

FN sitt bærekraftige mål når 8 anstendig arbeid og økonomisk vekst, handler om at alle i verden skal kunne ha anstendig arbeid med en økonomisk vekst.  Flere millioner tjener alt for dårlig, til at de skal kunne klare å jobbe seg ut av fattigdommen. De trenger en trygg jobb, med men økonomisk trygghet samt muligheter for personlig utvikling. 

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, person, bakke

Automatisk generert beskrivelse

Hvordan skal vi nå målene?

jeg tenkte først at dette skulle være ganske umulig og få til, men etter og lest om temaet har jeg funnet ut at det skal kunne la seg gjøre men det er en lang vei og gå for å kunne komme dit. 

Ifølge FN så er veien til og kunne nå målet:

For at vi skal kunne utrydde fattigdommen, som omtrent halvparten av verdens befolkning lever i må alle ha jobber. For at vi skal klare og får til dette må en økonomisk og rettferdig vekst til med nye arbeidsplasser. Skal vi klare dette må vi inkludere unge i arbeidsmarkedet, og sørge for at de får et trygt og fast arbeidsliv

Om bedrifter skal kunne klare dette, må vi starte med at alle bedrifter sjekker alle sine ledd i sin verdikjede slik at alle rettigheter blir fulgt opp. Så personer ikke bare har en jobb men en sikker relasjon og verdier. Ser vi på Fretex som i samarbeid med nav, bidrar til 1300 jobber til de som har falt utafor og gir de en ny start. Fretex bidrar også til jobber i Asia, Afrika og Øst-Europa gjennom eksport. Det er også lagt inn 8 del mål for at det skal kunne la seg gjøre.

Kilder

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal/Anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst
https://verdensbestenyheter.no/baerekraftsmaalene/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst/
https://martinjohannessen.blogspot.com/p/om-lrerbloggen.html
https://www.fretex.no/hovedmeny/fns-baerekraftsmaal/8-anstendig-arbeid-og-okonomisk-vekst