joakimgl februar 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Disse målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene er laget på en rettferdig og ordentlig måte ved innspill fra land over hele verden og 10 millioner mennesker fikk sagt sin mening om hvilke mål som skulle bli plukket ut.

FNs bærekraftsmål nummer 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Det vil si at man skal «sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.» Dette målet kan man dele opp i 2 deler. Det første er overforbruk. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Vi bruker mye mer enn hva jorda egentlig tåler. I 2019 hadde vi brukt opp det jorda tåler allerede i juli. Dette vitner om et høyt overforbruk som er nødt til å endres. En tredjedel av den maten vi produserer blir faktisk aldri spist. Dette er skremmende og en tankevekker for mange.

Den andre delen handler om en bærekraftig livsstil. Her må hver enkelt forbruker endre livsstilen sin. Dette vil si å minske ressursbruken, miljøødeleggelsene og klimautslippene som et samfunn men også som enkeltperson. Dette vil på sikt føre til økonomisk vekst og den generelle livskvaliteten til menneskene på jorda vil øke. Et eksempel på å endre dette kan være at staten lager lover og regler man må følge for at man kan minske de ovennevnte faktorene.

Hva gjør Orkla for å nå dette målet?

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er våre hovedmarkeder. I tillegg har vi sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India. Som mange andre bedrifter har Orkla et stort fokus på bærekraftsmålene. Jeg har valgt ut mål nummer 12, men dette er ikke det eneste målet Orkla fokuserer på i det daglige arbeidet innenfor bedriften.

Sammen med Global Compact-bedrifter over hele verden satte Orkla i 2016 FNs nye globale mål for bærekraftig utvikling på agendaen. Orkla har tre punkter de følger i dagens arbeid når det gjelder dette bærekraftsmålet. Disse tre er:
– Utvikle produkter og løsninger basert på gode bærekraftsprinsipper
– Innovere for å redusere forbruksavfall
– Utforske forretningsmuligheter knyttet til den sirkulære økonomien

I tillegg til disse har de tre langtidsmål som de skal oppnå innen 2025. Disse er:
– Redusere energi- og vannforbruk fra Orklas virksomheter med 30 %
– Redusere avfall fra Orklas virksomheter med 50 %
– Sikte mot 100 % resirkulerbar emballasje

Kilder:
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://www.orkla.no/baerekraft/fns-baerekraftsmal/
https://www.orkla.no/om-oss/