jens_1998@live.no oktober 16, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som jeg har beskrevet i mine tidligere blogginnlegg står reiselivsbransjen muligens ovenfor en utfordring når restriksjonene for reising opphøyes. Særlig med tanke på forretningsreiser har nordmenn fått et nytt perspektiv på hvilke reiser som faktisk er nødvendige, og hvilke det kanskje er bedre å ta over digitale kommunikasjonskanaler. Samtidig sitter nordmenn flest med et ønske om å igjen kunne feriere med god samvittighet. Begrepet “flyskam” er noe mange kjenner seg igjen i, men vi er nok ikke kommet dit at det er noe alle forholder seg til. Vi kommer nok med andre ord til å fortsette å fly.
Bærekraftighet står allikevel på agendaen for mange, og om et selskap som Apollo kan tilby et “grønnere alternativ” vil nok mange sette pris på det. I dette innlegget skal jeg komme med et forslag til hvordan Apollo kan integrere et tiltak som bidrar til en grønnere profil.

Man kan argumentere for at reiselivsbransjen er bærekraftig i den forstand at den bidrar til å skape turisme og dermed et arbeidsmarked og inntektsmulighet for lokalbefolkningen i landene vi reiser til. I en del av landene vi ofte reiser til er de nærmest avhengige av turismen for å opprettholde samfunnet. Det kan riktignok diskuteres hvorvidt slik samfunnsutvikling er bærekraftig på et langsiktig plan – og hvorvidt det er en ønsket utvikling. Gjennom turisme (og forretningsreiser) bidras det samtidig til en økt globalisering og generell utvikling i form av nye perspektiver og forståelse for hverandre (Stabler, Papatheodorou, Sinclair, 2010, s. 205). Flytrafikk (og annen transport) setter større klimaavtrykk, og vi er simpelthen nødt til å begrense flyvninger (slik vi flyr i dag) for å kunne møte målene vi gjennom Paris-avtalen har satt. Det er altså et behov for “en ny måte å reise på”.

Forbrukernes “ønske” for reiselivsbransjen
For Apollo vil det å tilrettelegge for en grønnere profil kunne gjøre feriering og reising attraktivt igjen for dem som kjenner på “flyskammen”. I 2019 gjennomførte reiseselskapet Virke en undersøkelse, der de kom frem til at 33% av kundene lot seg styre av miljøhensyn når de skulle velge reiseprodukt (Virke 2019). Det var en økning på 11% i forhold til 2018. Reiser med bærekrafts- og miljøhensyn er altså blitt et viktig konkurransefortrinn.
Det er prat om utvikling av el-fly, men det er nok et større prosjekt som ligger mange år frem i tid. Det vil heller ikke være nok. Reiselivsbransjen er avhengige av ny teknologi og nye forretningsmodeller. Det er rett og slett på tide med en “revolusjon”.

“Apollo: En mer bærekraftig profil”
BIs senter for grønn vekst har utviklet en strategisk modell selskaper kan benytte for omlegging til en mer bærekraftig profil. Den blir kalt “Grønn vekst trappen“, og består av seks steg. Nedenfor vil jeg gå gjennom disse, og komme med forslag til hvordan Apollo kan tilrettelegge for en grønnere profil. Det er for Apollo i utgangspunktet viktigst med de ytre (og synlige) tiltakene, men ved frafall fra indre omlegging og tiltak kan man falle i en grønnvaskingsfelle. Begrepet stammer fra at bedrifter skryter på seg miljø- og bærekraftsfokus gjennom enkle tiltak, uten at virksomheten egentlig drives på en bærekraftig måte (Stoknes, 2021). Stegene i trappa starter med ytre tiltak, og jobber seg derfra innover i virksomheten. Apollo har i allerede iverksatt en rekke bærekraftstiltak, med et fokus på menneskerettigheter, klimaendringer, bærekraftige produkter og en bærkraftig leverandørkjede (Les mer om dette her).

Steg 1: Utvendig
Som et utvendig tiltak har Apollo for eksempel muligheten til å støtte en ideell organsisasjon. Med tanke på deres fokus på menneskerettigheter kan de gi en prosentandel av overskudd til for eksempel Amnesty International. Kommunikasjonsmessig kan de integrere dette i nettsidene sine, ved å for eksempel vise at en reise til Indonesia bidrar til at lokalbefolkningen får oppfølgning av Amnesty.

Steg 2: Husrengjøring
Nå er ikke Apollo en virksomhet som opererer med utallige kontorer og lokaler, men å sørge for at de de har er “renvasket” er allikevel et viktig tiltak. Ved å sørge for en øvrig energieffektiv drift, solcellepaneler, vegetarmat i kantiner og andre lignende tiltak blir det vanskeligere å kritisere dem. En god og trygg intern kultur blant de ansatte er også et viktig bærekraftighetsperspektiv som er lett å glemme. I en “ren” virksomhet med god internkultur, vil ofte de ansatte kommunisere en arbeidsplass-stolthet ovenfor sine omgivelser. Denne typen markedsføring skal man ikke kimse av, og er dessuten relativt billig.

Steg 3: Leverandørkrav
Ved å stille høyere krav til flyselskapene, hotellene og de andre samarbeidspartnerne Apollo benytter seg av i forhold til bruk av miljøvennlig emballasje, mer energieffektivt forbruk, bruk av solcellepaneler, vegetarmat i kantiner og lignende tiltak kan en grønnere profil enklere forsvares. Det er ikke relevant hvor bærekraftige Apollo kommuniserer at de er, før samarbeidspartnerne også kan forsvare det.

Steg 4: Driftsomlegging
Ved å sørge for mest mulig effektiv bruk av ressurser, gjennom for eksempel bruk av kunstig intelligens over menneskelige ressurser kan Apollo sørge for høyere fortjenester, som igjen kan være et viktig verktøy i reisen mot en grønnere profil. Et viktig aspekt ved bærekraft er også økonomisk bærekraft, eller grønn vekst. Slike tiltak bidrar til nettopp det.

Steg 5: Produktportefølje
En idé for Apollo kan være å utvide produktporteføljen deres med et bærekraftig reisetilbud-konsept. Hvor bærekraftig det er kan stamme fra leverandørkrav, bærekraftige reisemål, donasjoner av overskudd og lignende tiltak. Det kan også være hensiktsmessig å sørge for at ingen av de andre tilbudene i produktporteføljen virker motstridende fra bærekraftstilakene.

Steg 6: Forretningsmodell
For denne gang virker det ikke relevant å skulle gjøre større endringer i forretningsmodellen til Apollo. Det kan dog være lurt å implementere endringene man eventuelt gjør i forhold til leverandørkrav og driftsommlegging.

Det som muligens er det viktigste aspektet for å etablere et bedre bærekraftsmessig omdømme for Apollo er kommunikasjonen. Dette kommer vi tilbake til i neste innlegg.

Kildeliste:

Stabler, Mike J., Papatheodorou, Andreas og Sinclair, Thea M. 2010. The economics of Tourism: Second Edition. New York: Routledge

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/miljoe-og-klima/parisavtalen

https://www.virke.no/politiske-saker/barekraft/barekraftig-reiseliv/

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/06/a-lede-fra-koronakrise-til-gronn-vekst/

https://www.apollo.no/om-apollo/en-baerekraftig-reiseindustri