Malene Edvardsen January 9, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Her om dagen hadde vi om kunstig intelligens og om den digitale utviklingen på skolen. Dette fikk meg til å tenke, er dette positivt eller negativt for samfunnet? Jeg ser jo allerede tegn til nedbemanning i enkelte yrker og oppgaver som tidligere ble utført av mennesker. Når jeg kom hjem fra skolen hadde jeg en liten powernap, og drømte om dette temaet. Vi hadde kommet til 2035 og jeg hadde nettopp mistet jobben min til fordel for en maskin, naboen min var gift med en robot og manuelt styrte biler var for lengst byttet ut med automatiske. Forsvar og politi var skiftet ut med roboter som var sterkere og raskere og bestemor fikk dusj på sykehjemmet av en maskin. Samtidig hadde tante akkurat blitt helt frisk fra en alvorlig sykdom som før var umulig å behandle, trafikkulykker var nærmest fraværende og dødeligheten fra kompliserte operasjoner var minimal takket være maskiner og roboter. Nå er denne drømmen satt på spissen, men hvordan vil fremtiden faktisk bli?

I en undersøkelse gjort av Tieto så vil industri, kundeservice, bank og finans være en av de jobbene som vil rammes først av robotene. Det finnes allerede roboter som styrer kundeservice hos flere bedrifter, disse robotene er programmert til å kunne utføre oppgavene minst like bra som et menneske. DnB har allerede ansatt en robot i kundeservice, jeg har snakket en del med DnB sin kundeservice fordi jeg ikke forstår hvordan jeg gjør ting i nettbanken min, og jeg har fått like god kundeservice av denne roboten. DnB som mange andre bransjer er en av de som vil satse på roboter fordi det er effektivt og besparende økonomisk.

Kunstig intelligens er et felt i sterk vekst, og med en raskt økende markedsverdi. Større bedrifter og offentlige myndigheter i mange land satser store summer på grunnforskning og produktutvikling. Militære anvendelser står sentralt, men også næringslivet og utdanningssektoren ser store muligheter for å oppnå rasjonell drift og konkurransefortrinn gjennom anvendelse av kunstig intelligens-teknologi. SNL

Bilde hentet fra: http://tobrobot.com/index.php?catid=12

I USA er det flere sykehus som har roboter som utfører kirurgiske operasjoner på mennesker. Dette er en stor fordel for sykehusene, de kan gjøre flere operasjoner ved hjelp av robotene og med større presisjon. I forhold til et menneske så har ikke roboten de samme behovene, man kan styre de til å jobbe 24 timer i døgnet uten pause, mens et menneske derimot har grunnleggende behov som må dekkes. Teknologien utvikles hele tiden og blir stadig oppdatert med ny teknologi, som betyr at robotene også er i utvikling. De blir utviklet til å utføre oppgavene sine like presist som en lege, om ikke etterhvert enda bedre. Man har også en type maskiner som kan finne ut av sykdommer mye tidligere enn hvis man skulle gjort dette manuelt, da dette kan ta flere uker og måneder før man får et svar tilbake. Dette sparer tid, og kan forhindre de værste tilfellene. Også innenfor lager og logistikk er det kostnads og tidsbesparende å bruke roboter.

Noen ulemper som jeg mener kan forekomme er uforutsette utgifter og tekniske feil. En maskin trenger vedlikehold og stadig oppdatering av software når teknologien er i utvikling. Hva skjer hvis det oppstår feil under en operasjon, hvis det er strømbrudd eller maskinen går i stykker? Det kan bli dyrt samtidig som at det kan være livstruende for pasienten. Når jeg først bruker sykehus som eksempel så kan man tenke at hvis roboter skal ta over for sykepleiere, så dekker ikke en robot de samme sosiale behovene som et menneske for en pasient. En robot kan vel ikke føle sympati og empati? Mange er også redde for at sin stilling skal bli erstattet med en robot. I løpet av de neste 20 årene vil blant annet store deler av butikkmedarbeider jobbene bli automatisert av roboter. – Hentet fra en artikkel på Forskning.no

Min konklusjon er at digital utvikling er bra for samfunnet så lenge det ikke går for langt, men at vi tenker nytt og kan skape nye arbeidsplasser for de som mister jobben som følge av denne utviklingen.

 

Bildet hentet fra: http://www.pinsdaddy.com/robot-hair-cutter_fIsvxtOI2cnMMDpKQsshjjIBXU%7C0FrT3ZHXF*fliTr4/

 

 

// Malene Edvardsen