joannaduvdal februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I början av denna
termin fick vi i uppgift att skapa en akademisk blogg kopplat till kursen som vi
nuvarande tar i digital marknadsföring.

Denna blogg skall kontinuerligt uppdateras med texter och åsikter innehållande teman som vi tar upp på föreläsningarna och bestämda frågeställningar. Bloggen är en plattform för att förbättra din kompetens och utveckling. Som ett resultat av delande av denna akademiska blogg har tidigare studenter blivit erbjuda relevanta arbeten. Detta till anledning av delning på digitala plattformar som Linkedin, Facebook och ditt dagliga bruk av sociala medier. Det har medfört en ökad chans för att framtida arbetsgivare skall ser din potential.  Jag ser att många av mina medstudenter er flitiga och delar på dess olika plattformar vilket med stor sannolikhet kommer att leda dem i ett kliv mot deras framtida mål.

Samfundet idag har fördel med att ha olika generationer och människor som använder sig av digitalisering och teknologi varierande och på olika vis i vardagen. Beroende på om en arbetstagare utövar ett mer fysiskt arbete eller arbetar dagligen kopplat till digitala tjänster så ökar nyttjandet för användningen och blir en större del av din vardag.  I mina arbeten idag använder jag mig av olika plattformar för en kontinuerlig uppdatering av information, kommunikation och rapportering. I min vardag använder jag mig av både skriftliga notatet som digitalt.

Vi lever i en tid med stor mängd lättillgänglig information. En viktig detalj är vid detta tillfället att kunna sila ut vad som är relevant och inte, vilka källor som vi kan lita på och vilka sökmotorer som är de mest pålitliga. Inför skrivelsen av en text är det därför viktigt att bruka tid på att finna fram rätt och relevant information om det ämnet texten skall handla om. I klassrummet använder vi medstudenter oss bland annat av Google docs vilket är ett fint sätt att dela information oss studenter emellan, få lärdom av andras perspektiv, åsikter och få en bredare kunskapsförmåga och samarbete.