59433

59433 april 26, 2020

Kort fortalt OKR, eller Objectives & Key Results handler om å gjennomføre diverse tiltak. Objectives handler om hva man ønsker å oppnå, mens Key results er hvordan vi skal oppnå dette. De fleste bedrifter benytter seg av OKR modellen, fordi det gir en enklere navigasjon for å oppnå målene sine. Dette er en styremåte som setter […]

59433 mars 28, 2020

http://www.dr-glennhole.org/refleksjon-er-en-av-dine-viktigste-verktoy-som-leder/ Gjennom mitt studieløp på Høyskolen Kristiania i Oslo, er jeg inne i mitt fjerde semester. I dette semesteret er det valgemnet som står for spill. Her har jeg valgt emnet Varehandel, digital og bærekraftig. Dette kurset begir seg ut på en reise gjennom alt fra varehandelsledelse til digital markedsføring. https://stilling.forskning.no/hoyskolen-kristiania-oslo-radgiver/radgiver-innen-tilrettelegging/1636484 Hvorfor Varehandel: Bærekraftig og […]

59433 mars 21, 2020

Du lurer sikkert, slik som meg, hva blockchains er? Vel dette håper jeg vi får svaret på i dette innlegget. Vi starter med å si at Blockchains er en trygg måte å drive med kryptoutveksling, og det er en teknologi for å jobbe med kryptovaluta slik som Bitcoin og andre digitale valuta systemer. https://www.europeanbusinessreview.com/the-reliance-on-blockchain-technology-will-increase-as-businesses-become-knowledgeable-on-how-to-leverage-it/ Men […]

59433 mars 21, 2020

Equinor skriver på sine hjemmesider at ”Solenergi er en nesten ubegrenset energikilde med et enormt potensial. Forutsatt at den globale energimiksen utvikler seg i en bærekraftig retning, vil over 20 prosent av all elektrisitet komme fra solenergi i 2050, ifølge Bloomberg NEFs New Energy Outlook (NEO) 2019” https://www.nito.no/aktuelt/2018/3/nito-stotte-til-statoils-navnebytte/ Men vil solenergi egentlig bli verdens største […]

59433 mars 6, 2020

Vi lurer ofte på hva som er grønn markedskommunikasjon. Vet du hva det er? Les nedover for å finne ut hva det er, og legg merke til eksemplene som er nevnt i innlegget. Grønn markedskommunikasjon er et omfattende tema. Det er flere punkter som spiller en stor rolle innenfor dette temaet. Her er det snakk […]

59433 februar 28, 2020

Hva er egentlig en sirkulær forretningsmodell? En sirkulær forretningsmodell er organisert slik at de hindrer at giftige stoffer forurenser land eller vann. Det er også organisert slik at de samler inn og gjenbruker metall, kjemiske stoffer, tekstiler og andre komponenter. Vi snakker også om gjenbruk av ressurser til det beste for økonomiske resultater, befolkningen og […]

59433 februar 27, 2020

HVA ER DISTRUPTIV ENDRING? Disruptiv endring er en ikke-lokalisert fremtid og endring som påvirker en del av næringen i verden. Dette kan være forårsaket av endringer i markedstrender som fører til at endringene i en produksjon passer til kundens krav. Vi kan ta et eksempel med mobiltelefoner. Før var det vanlige analoge telefoner som hadde […]

59433 februar 13, 2020

FN har 17 forskjellige mål som alle vil forbedre verden til et bedre sted hvis alle bli oppfylt. Dette har dem som mål å gjøre innen 2030. Mål 1 handler om å utrydde alle former for fattigdom rundt om i hele verden. Dette er det flere organisasjoner som jobber med hver dag. Redd barna, UNICEF […]