amelblazevic

amelblazevic februar 11, 2021

En kundereise En kundereise er det vi kaller hele prosessen kunden går gjennom når de skal utføre et kjøp. Hver eneste del av kommunikasjon mellom kjøper og selger kan bli ansett som en del av kundereisen, og vi kan derfor definere kundereisen som alle stegene en kunde går gjennom for å kunne bli definert som […]

amelblazevic februar 2, 2021

Digital Markedsføring Det første kurset har vært lærerikt og fullt av kunnskap relatert til digital markedsføring og digital økonomi. Det har vært en intens oppstart med mye læring over en kort tidsperiode. Vi har lært om digitale plattformer, kunstig intelligens og temaer som 3d-printing. Vi har også hatt om nettverkseffekter og transaksjonskostnader og vi har […]

amelblazevic januar 28, 2021

Hva er en blokkjede? Enkelt forklart består en blokkjede av blokker som er bygd opp til å samle ulike former for data som viktig informasjon, og blir ofte brukt til pengetransaksjoner og i lignende sammenhenger. Disse blokkene bruker kryptologi for å kunne skjule informasjonen, samtidig som den gjør den veldig vanskelig å endre. Dette vil […]

amelblazevic januar 27, 2021

Filterbobler Hva er en filterboble? En filterboble er et fenomen som kommer av enkelt individers mønster og vaner på internett. Disse filterboblene er bygd opp av algoritmer som ser på informasjon som din tidligere søkehistorikk, klikkevaner, steder du befinner deg og lignende. Begrepet er brukt i en negativ sammenheng ettersom disse algoritmene fører til at […]

amelblazevic januar 21, 2021

Ulike plattformer Jeg har tidligere skrevet blogginnlegg om det vi kaller for digitale plattformer. I det innlegget nevnte jeg at digitale plattformer kunne være plattformer som baserer seg på kommunisering og deling av informasjon. Der brukte jeg sosiale medier som Instagram, Facebook, Twitter og lignende som eksempel på dette. Jeg nevnte også kjapt at digitale […]

amelblazevic januar 19, 2021

3D-printing 3D-printing også kjent som additiv produksjon er en produksjons teknikk der man kan bruke ulike materialer til å lage tredimensjonale objekter gjennom en digital fil. Litt som tradisjonell printing fungerer todimensjonalt med blekk på papir, gjør 3D-printeren essensielt det samme, bare at den stabler materialet man har valgt på en måte slik at den […]

amelblazevic januar 15, 2021

Utviklingen av kunstig intelligens har gitt oss en smakebit av hva fremtiden vil bringe for arbeidsmarkedet og bedrifter, samt hverdagene våre. Men hva skjer når kunstig intelligens utkonkurrerer yrker som allerede har vært godt etablerte over lenger tid? I del to av forelesningene om kunstig intelligens gikk vi kjapt innom temaer som hvordan det kan […]

amelblazevic januar 12, 2021

Hva er kunstig intelligens? Når vi snakker om kunstig intelligens eller AI (artificial intelligence) assosierer kanskje mange dette med roboter og smarte maskiner som skal sakte, men sikkert være med på å ta over verden og utkonkurrere mennesker. Men hva går egentlig kunstig intelligens ut på? Kunstig intelligens bygger på å skape datamaskiner som kan […]

amelblazevic januar 12, 2021

Digitale plattformer Når vi snakker om digitale plattformer i dagens samfunn, snakker vi om noe som er i en evig vekstprosess. I det vi snakker om det, vokser det frem en ny plattform. Men hva er egentlig disse plattformene og hva bruker vi dem til? Digitale plattformer kan for eksempel være sosiale medier som Facebook, […]

amelblazevic januar 6, 2021

Å si at koronapandemien har satt tilpasningsdyktigheten vår på prøve vil være en underdrivelse. 26. februar 2020 markerte dagen det nye viruset først ble påvist i Norge. De kommende ukene ville vise seg å bli usikre for folk flest, der fremtidene våre ble brått uforutsigbare. Halvveis inn i mars ville alle landets skoler bli stengt, […]