andreavanglo

andreavanglo juni 18, 2020

En digital strategi er i følge Synlighet et viktig hjelpemiddel for bedrifter som trenger hjelp til å prioritere og implementere digitale tiltak for å til slutt må sine mål. Samfunnet vi lever i blir bare mer og mer digitalt, og flere bedrifter blir nødt til å tilpasse seg dette gjennom f.eks en digital strategi. Det […]

andreavanglo juni 16, 2020

Det er ikke til å legge skjul på at dette semesteret har vært masse jobbing, ekstremt mye ny informasjon du skal huske, nye teknikker å jobbe med, vanskelige problemstillinger og sist, men ikke minst eksamen i E-varehandel. I tillegg til skolen, har mange av oss også jobb. Midt i eksamensperioden vår oppstår en pandemi som […]

andreavanglo april 26, 2020

I den tredje delen av kurset Digital Markedsføring skal foreleser Karl Philip Lund ta oss gjennom e- varehandel. En stor del av denne delen av kurset, er å opprette en velfungerende nettbutikk. I tillegg til dette skal vi lære oss hvordan vi benytter oss av OKR og hvilke betydning det har for selskaper. Første forelesning […]

andreavanglo mars 1, 2020

I andre del av kurset ligger fokuset blant annet på FNs bærekraftmål. I henhold til disse skal jeg gjennom tjenesten Tise vise hvordan de aktivt jobber for disse målene. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal Tise og bærekraft Om du vil […]

andreavanglo februar 15, 2020

I kurset har vi blitt oppfordret av Arne Krokan å gjennomføre et kurs i Google Powersearch. Kurset er til for at vi skal kunne blir enda bedre på å søke på nettet, spesielt rettet mot Googles søkemotor. I dette innlegget skal jeg gjennomgå kurset på en lett og oversiktlig måte. Hva er Google Power Search? […]

andreavanglo februar 14, 2020

I første del av kurset Digital Markedføring har professor Arne Krokan gått gjennom mange ulike temaer innenfor digital økonomi og forretningsmodeller. Kurset er lagt opp slik at vi studenter får bedre oversikt over hvordan pensum fungerer i arbeidslivet, og generelt i samfunnet. Med gode eksempler og oppgaver har jeg tilegnet meg kunnskap om de ulike […]

andreavanglo februar 14, 2020

I dette innlegget skal jeg skrive om min digitale hverdag; hvordan jeg blogger og hvilke digitale tjenester som er med å bygge min digitale profil. Hvorfor blogg? I valgemnet Digital Markedsføring har vi av våre forelesere fått i oppgave å starte en blogg, en faglig blogg om digital markedsføring. Denne bloggen har hatt stor innvirkning […]

andreavanglo januar 29, 2020

Ønsker du å lære en enkel og effektiv måte å etablere en forretningsmodell på? I følge Innovasjon Norge er Business Model Canvas utviklet av Alexander Osterwalder og er et verktøy for utvikling av forretningsmodeller. Den har som hensikt å forenkle forståelsen i hva et selskap driver med gjennom 9 grunnkomponenter. De 9 trinnene i Business […]

andreavanglo januar 26, 2020

Hva er filterbobler? Ordet kommer fra forfatteren Eli Pariser, som har skrevet boken The Filter Bubble. Begrepet «Filterboble» er en effekt som oppstår på internettet, hvor vi filtrerer og sorterer bort informasjon, da spesifikke nettsider har mulighetene til å tilby oss tilpasset innhold ut i fra våre interesser og preferanser. Hva er ekkokammer?