Anex98

Anex98 January 12, 2021

I andre forelesning gjennomgikk Arne hva kunstig intelligens handler om. Kunstig intelligens handler om hvordan datamaskiner kan utføre komplekse oppgaver som vi mennesker kan utføre via observasjon og læringsteknikk som maskinlæring. Kunstig intelligens kan være både i robot/maskiner og datamaskiner, som kan utføre arbeid som for eksempel frakt av varer eller utføring av regnskap.    […]

Anex98 January 10, 2021

Som valgfag i fjerde semesteret så har jeg valgt digital økonomi. Første januar har vi hatt en innlednings forelesning og første forelesning startet 07.01.2021. Det som interesserte meg med første forelesning spesielt første del er hvordan det digitale kan ta over forskjellige typer jobber som vi mennesker har utført i flere år. Dette ser jeg […]

Anex98 January 7, 2021

I fjor 26. februar ble Covid-19 påvist i Norge og landet stengte ned 12 mars – 20 aprill . Det ble innført tiltak for å minske spredningen av covid-19. Tiltakene førte til karantene og nedstegning av treningsentere, skoler og andre sosiale møteplasser. Selv om Norge begynnte å åpne seg mer opp så er det fortsatt […]