Ann Mari Kylgaard

Ann Mari Kylgaard mars 1, 2021

Overforbruk og befolkningsvekst resulterer i uttømming av nøkkelressurser for både samfunn og økonomi. Jeg skrev i mitt forrige innlegg om utfordringer vi står ovenfor i forhold til markedsføring i et bærekraftig perspektiv. Vi har alle en stor jobb foran oss, både forbrukere og bedrifter. Jeg mener det er veldig viktig at bedriftene nå starter aktivt […]

Ann Mari Kylgaard februar 19, 2021

Da er jeg allerede godt i gang med del 2 i dette semesteret hvor Cecilie Staude introduserer oss for markedsføring i et bærekraftsperspektiv. Vi har i starten av dette kurset sett på bruken av sosiale plattformer og nettverk i lys av kravene i FNs bærekraftsmål. Vi snakket den første uken om grønn og grå vekst, […]

Ann Mari Kylgaard februar 2, 2021

Da er vi nesten ferdig med første del av dette semesteret i digital markedsføring. Nå gjenstår kun den individuelle mappeinnleveringen og så er vi i gang med noe nytt igjen. Januar har gått så utrolig fort, samtidig er dette desidert den måneden så langt i utdannelsen jeg har lært mest! Tusen takk til foreleser Arne […]

Ann Mari Kylgaard januar 28, 2021

Vi har tidligere i semesteret snakket om hvor viktig tillit er. Tillit er grunnmuren i det meste, også for samfunnsutviklingen. Vi er i stor grad avhengig av en tredjepart som et ledd hvor det er nødvendig med dokumentasjon, transaksjon, deling av filer, identifikasjon og lignende. Disse mellomleddene tar ofte en andel for å gjøre tjenesten […]

Ann Mari Kylgaard januar 26, 2021

I mitt forrige innlegg skrev jeg om den digitale plattformen Tise, og blant annet om deres transaksjonskostnader og hvordan de bruker teknologi til å senke disse kostnadene. For at vi skal kunne ta valg eller finne svar på noe så trenger vi informasjon og dette søker vi etter hovedsakelig via internett og ulike søkemotorer.  Vi legger […]

Ann Mari Kylgaard januar 21, 2021

Digitale plattformer- en forretningsmodell I mitt innlegg om kunstig intelligens skrev jeg blant annet om «The Big Nine» og hvordan disse selskapene har klart å bli så store at sammen er det de som styrer utviklingen i verden. De har ved å bygge opp digitale plattformer skapt enorme verdier hvor de produserer, videreformidler og selger […]

Ann Mari Kylgaard januar 19, 2021

Vi har sammen med Arne Krokan snakket mye om teknologiutvikling de siste forelesningene og med den stadig økende kunnskapen, blir teknologi stadig endret, eller skal vi si forbedret? Hvert innlegg jeg publiserer her er en fordypning i noe vi har snakket om i forelesninger og jeg prøver å finne temaer som interesserer meg litt ekstra […]

Ann Mari Kylgaard januar 15, 2021

https://merics.org/en/report/chinas-social-credit-system I mitt forrige blogginnlegg skrev jeg om kunstig intelligens hvor jeg avsluttet innlegget med å vise til nyheten om ekte kjøtt som ble produsert i et laboratorium ut fra en enkelt celle fra dyret. Dette mener jeg er helt utrolig bra nyhet som vi kan takke muliggjørende teknologi som kunstig intelligens for. Jeg vil […]

Ann Mari Kylgaard januar 12, 2021

Foto: Phonlamai Photo / Shutterstock / NTB scanpix Kunstig intelligens er et utrolig fascinerende tema som vi lærte om i siste forelesning. Det er et komplekst begrep som inneholder informatikk, matematikk, statistikk, nevrologi, psykologi og lingvistikk – hvor man har en rekke tilhørende konsepter og problemer, samt metoder for å løse dem. Kunstig intelligens drives […]

Ann Mari Kylgaard januar 10, 2021

Da er første uke med undervisning unnagjort i digital markedsføring og vi har fått en innkjøring i hvordan dette semesteret blir. Med tanke på Korona-situasjonen så er kanskje dette det beste faget å ha akkurat nå siden det er så mye digitalt uansett, og jeg ser absolutt viktigheten av å lære dette, noe som gjør […]