arvid

arvid mai 5, 2024

Defining the problem: A Journey from the Natural World to Human Global Influence Life on Earth has flourished through countless millennia, evolving from simple organisms into a complex biosphere teeming with diversity. However, this balance began to shift with the evolution of humans. As humans advanced, they constructed a new world atop the old, natural […]

arvid november 23, 2022

The problem is that there is a double incentive to cut down trees. We benefit from the timber, then benefit again from using/farming the land that is now cleared. As long as a tree is worth more dead than alive, this will continue. So, how to make a tree more valuable alive than dead? The […]

arvid desember 7, 2021

De aktørene som interagerer med klimaproblemet kan klassifiseres til individnivå,  bedriftsnivå og nasjonalt nivå (myndigheter). De har en lengre historie med å flytte ansvaret horisontalt mellom seg, og vertikalt mellom klassifiseringene. Især individer kan diskuteres fra etisk ståsted, mens jeg vil se på insentivsystemene for bedrifter og nasjoner i denne debatten.  Klimaproblemet er hovedsaklig et etisk problem, ikke et teknologisk problem, det går i hovedsak sakte fremover fordi vi ikke er enige.  La oss først se til individet. Jeg nevnte at deres ansvar kan diskuteres ut i fra et etisk perspektiv og vil derfor gå kort igjennom tre kjente etiske perspektiver, samt hvordan de kan informere individets tilnærming til klima. Utilitarisme Omhandler konsekvensetikken, der det ultimate målet er å oppnå “mest lykke til […]

arvid juli 3, 2020

Forord Denne bacheloroppgaven markerer avslutningen på vår bachelorutdanning ved Høyskolen Kristiania. Utdannelsen i økonomi og ledelse har vært inspirerende og givende, i både personlig og akademisk sammenheng. Det er flere personer, som gjennom bacheloroppgavens forløp, har gjort seg fortjent til en stor takk fra oss. Vi vil starte med å rette en stor takk til […]

arvid mai 31, 2019

Helt siden globaliseringen satte fart, har vi handlet på tvers av alle verdens hjørner. For første gang kunne vi flytte produksjonen og utnytte produksjonsfordeler fra andre markeder, eksempelvis rimelig arbeidskraft. Til følge, har bedriftene vi kjøper varer av hver dag, fått komplekse og lange forsyningskjeder, og de varene vi finner i hyllene er resultat av […]

arvid mars 15, 2019

Dagens kontrakter er enten basert på tillit, eller en tredjepart som sørger for at begge parter overholder de plikter som er regulert i kontrakten.  Blockchain har muliggjort smarte kontrakter, som helt på egenhånd sørger for at partene holder sin del av avtalen. Det er ikke nødvendig med tillit mellom partene, og transaksjonenes historikk er synlig […]

arvid mars 9, 2019

Tillit har vært en nødvendighet for handel, økonomisk utvikling og at penger skal ha verdi. Samtidig har brudd på den ført til alle slags typer opportunisme og dermed er en tredjepart nødt til å sikre begge parter i en handel. Ettersom verden er blitt globalisert og bedriftenes leverandører og samarbeidspartnere har havnet stadig lenger unna […]

arvid mars 5, 2019

Til stadighet prioriteres bærekraften høyere, det er utviklet seg til en politisk nødvendighet og et kollektivt moralsk ansvar. De fleste ønsker å bidra med sitt, men det viser seg at opptil halvparten av kjøpsbeslutningene går på «autopilot» (Nygaard), uten at vi får tenkt over bærekraften atferden har. Disse ubevisste beslutningene er blitt mål for et […]

arvid februar 26, 2019

CARL STØRMER og “Jazzcode”. I dag var Carl Størmer på besøk og holdt foredrag. Jeg har med notater, sammenfattet essensen av foredraget. Carl er foredragsholder og musiker, han knytter jazzen sammen med næringslivet. Under finner dere nyttige tips og info fra foredraget. Carl´s generelle kjøreregler for foredrag: For publikum: Rett fokuset mot foredraget Legg bort telefoner og PC´er Delta i samtalen, engasjer deg, men […]