Azul Delfina Albrigtsen

Azul Delfina Albrigtsen juni 9, 2019

Dette innlegget skriver jeg i forbindelse med min siste eksamen i valgfaget digital markedsføring. Innlegget vil handle om hvorfor analyse er nyttig, og hvorfor det er viktig å bruke tid på det. I tillegg vil jeg beskrive analysene jeg har gjort i forbindelse med eksamen. Hvorfor er det nyttig å analysere data? Analyse er først […]

Azul Delfina Albrigtsen mars 31, 2019

Når det kommer til å velge hvilke sosiale medier du skal velge, er svarene ikke alltid like åpenbare. Mange føler seg kanskje seg presset til å være tilstede på alle sammen, med det krever ressurser i form av tid og penger. Dessuten er det ikke nødvendigvis slik at alle kanaler er det rette for deg […]

Azul Delfina Albrigtsen mars 21, 2019

I forbindelse med delemnet e-varehandel har vi hatt et eksamensprosjekt som har gått ut på å utvikle og lansere en velfungerende nettbutikk. Spennende, lærerikt og utfordrende er ord jeg vil bruke for å beskrive denne prosessen. I dette innlegget vil jeg dele 5 ting jeg har lært i løpet av prosessen, og håper det er […]

Azul Delfina Albrigtsen mars 18, 2019

Fremtiden er video. I løpet av noen få år har det digitale landskapet endret seg fullstendig og vi konsumerer video som aldri før. For å lykkes som markedsførere må vi derfor tilpasse oss hvordan folk flest søker på nettet og hvordan de foretrekker å tilegne seg informasjon. Hvis du ikke er overbevist om at video […]

Azul Delfina Albrigtsen mars 8, 2019

E-postmarkedsføring viser seg til manges overraskelse, å være en av de mest effektive kanalene å drive markedsføring på. Faktisk viser tall at e-postmarkedsføring er 40 ganger så effektiv på å generere kunder, sammenlignet med markedsføring gjennom sosiale medier (1). Hvis du ønsker å få mye penger igjen for de aktivitetene du implementerer, så er e-postmarkedsføring […]