Bassetl

Bassetl april 1, 2020

Hentet fra Pixabay.com: https://pixabay.com/no/illustrations/m%C3%A5l-m%C3%A5lgruppe-personlig-utvalg-3845095/Merket for fri gjenbruk Nå nærmer innleveringsfristen for vår gruppeeksamen i sosial kommunikasjon nærmer seg med stormskritt. Ett av de temaene som er sentralt i dag, sett bort i fra covid-19 situasjonen, er klima, miljø og bærekraftig utvikling. Da er det ikke overraskende, at bærekraftig utvikling er ett veldig sentralt emne i modulen til Cecilie Staude, sosial kommunikasjon, i valgemnet Digital Markedsføring.    Bærekraftsmålene til FN, som skal nås innen 2030, er noe vi har blitt […]

Bassetl februar 15, 2020

Dette semesteret er noe jeg har sett frem til ganske lenge. Her skulle jeg selv kunne velge hva jeg ville fordype meg. Både faglig og sosialt. Det var liten tvil om hvilket valgemne jeg skulle velge. Selv om jeg kanskje ikke hadde full oversikt over emnet, hadde jeg en viss anelse over hva det var jeg gikk til. Nå som […]

Bassetl februar 15, 2020

Som hos mange i dag, består min hverdag av mye digitalt. Jeg benytter flere digitale plattformer hver eneste dag. Noen oftere enn andre. Dette innlegget handler om hvordan min digitale hverdag er. Hvordan blogging og tjenester som Google Docs påvirker student hverdagen min er noe som tas opp i dette innlegget.   Bilde: Bastian T. Lerdalen Blogging   I mitt fjerde semester på Høyskolen Kristiania, har jeg […]

Bassetl februar 15, 2020

I dette innlegget skal jeg legge frem tre punkter som kan bedre dine resultat når du søker på Google, slik at du får de mest relevante og rette resultatene som du er på jakt etter. Google tilbyr også et digitalt kurs, dette har jeg selv gjennomført, som heter “Google Powersearch”. Dette kurset har vi blitt anbefalt å gjennomføre av foreleser Arne Krokan, det er også fra innlegget hans som er utgangspunktet i dette innlegget.   […]

Bassetl januar 29, 2020

Innenfor næringslivet har “Business model canvas” blitt en populær modell å ta i bruk av organisasjoner, spesielt de i oppstartsfasen. Modellens oppsett har blitt utviklet av Alexander Osterwalder, sammen med sin veileder prof. Yves Pigneur, under hans arbeid med doktorgradsprosjekt. Dette resulterte i boken “Business Model Generation”, hvor hundrevis av bedrifter ble involvert i prosessen. Osterwalder sin modell har blitt et veldig vanlig og populært rammeverk for å forstå forretningsmodeller.   Modellen er konstruert ut ifra ni byggeklosser. Disse klossene kan også bli brukt […]

Bassetl januar 26, 2020

Tidligere denne uken var jeg så heldig, sammen med en gjeng fra klassen i emnet digital markedsføring, å få muligheten til å være med på en tur til Dublin. Formålet med klasseturen til den irske hovedstaden, var å få besøke Google og Facebook på deres kontorer der. Vi landet tidlig på en grå og kald […]

Bassetl januar 26, 2020

I sammenheng med utviklingen av internett, er filterbobler og ekkokamre fenomener som er med å påvirke utviklingen. Disse to fenomenene vil være hovedfokuset i dette innlegget.  Hva er en filterboble?  I boken til Arne Krokan, “Nettverksøkonomi”, skrives det at en av forutsetningene for rasjonelle valg som vi mennesker gjør, er at vi har tilgang til informasjon som er nødvendig. Slik informasjon kan vi ofte skaffe oss gjennom ulike søkemotorer og sosial […]

Bassetl januar 19, 2020

I dette innlegget skal jeg gå mer inn på en bestemt plattform innen delingsøkonomi. Her skal jeg også fokusere på hvordan brukerne kan senke transaksjonskostnadene. Den delingsplattformen jeg har bestemt å ta opp er Nabobil.no.   Nabobil.no er en plattform hvor personer som har behov for bil har mulighet til å bli koblet opp mot andre privatpersoner, som ønsker å leie ut bilen sin. På denne […]

Bassetl januar 15, 2020

Kunstig intelligens, eller Artificial intelligence (AI), er et begrep som stammer fra 1950-årene, men som siden tidlig 2010-tallet har fått større fotfeste og blitt viktigere innen utvikling av informasjonsteknologi 1. Kunstig intelligens handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i situasjoner og miljøer gjennom å trene på det.2 Vi kan skille kunstig intelligens inn i to typer kunstig intelligens, dette er regelbaserte modeller og […]

Bassetl januar 12, 2020

Som mitt første innlegg her på bloggen har jeg bestemt å ta opp ett tema som jeg synes er interessant, og som jeg har lyst til å gå mer inn på. Dette temaet kom frem under forelesningen til foreleser Arne Krokan i emnet “digital økonomi og forretningsmodeller”. Det jeg skal ta opp i mitt første innlegg på […]