Danielfjeldheim

Danielfjeldheim mai 31, 2019

Innenfor sosiale medier finnes det flere strategier en kan velge. En av disse strategiene er POST modellen. POST modellen er et systematisk verktøy for å bygge en oversiktlig og effektiv strategi på sosiale medier. Metoden ble utviklet av Charlene Li og Josh Bernhoff. POST er en forkortelse for: People/mennesker Objectives/mål Strategy/strategi Technology/teknologi Bildet er hentet […]

Danielfjeldheim mars 21, 2019

I en eksamen vi fikk utdelt for en drøy måned siden var oppgaven at vi skulle lansere nettbutikk. Da vi fikk eksamen var det mange ideer i hodet, og den første ideen vi valgte viste seg å være for komplisert til å gjennomføre så vi falt på konseptet Oslo Archives. Konseptet går ut på å […]

Danielfjeldheim mars 6, 2019

Tidligere denne uken hadde vi gjesteforelesning fra Even Ødegård og Eivind Bodding, som sammen utgjør Markedsføringspodden. De snakket om flere interessante temaer, hvor et av disse var e-postmarkedsføring. For å drive god e-postmarkedsføring er det noen ting som må være klart. Bildet er hentet fra Pixabay. Det første en må gjøre er å bygge en […]

Danielfjeldheim januar 22, 2019

For å skape vekst på en digital plattform trenger man stadig å knytte flere nettverk sammen. Med vekst kan man også senke gjennomsnittskostnadene til forbrukeren, også kalt «Increasing returns». Nettverkseffektene vil være positive for forbruker om flere bruker plattformen. I startfasen kan det være smart å være aktiv, og prøve å få folk til å […]

Danielfjeldheim januar 10, 2019

Overalt i dag på forskjellige nettverksplattformer finnes det reklame som aldri når frem til riktig sluttbruker. Dette kan komme av at den som har markedsført kampanjen, ikke har tenkt på personifisert innhold. Personifisert innhold omhandler å kunne gjøre en type markedsføring som passer til et hvert individ, som mottar reklamen. For å gjøre dette samler […]

Danielfjeldheim januar 8, 2019

Hei! og velkommen til mitt første blogginnlegg. I dette innlegget kommer jeg til å ta for meg Artificial intelligence/ kunstig intelligens. kunstig intelligens er designet slik at forbrukeren ikke vet at det er en data som gjør valgene. I forelesningen hadde vi en test der vi skulle teste om det var data eller et menneske […]