dbelsnes

dbelsnes april 14, 2021

Forskjellig type læringsmetoder er den eneste måten for å finne ut hvilken metode som passer deg best. Altså du må prøve og feile. I dette innlegget skal jeg ta for meg de metodene som passer best for meg. Innlegget avslutter også med en liten podcast episode sammen med Sander Brekka, som er en medstudent. Vi […]

dbelsnes april 12, 2021

Bildet hentet fra Pixabay.com Dette innlegget tar for seg et kurs laget av Paul Peseks, «First Round». Dette er et kurs som tar for seg nettverksbygging, og viktigheten rundt dette. I starten av innlegget skal jeg ta for meg de 8 ulike modulene vi blir presentert for i kurset til Paul Peseks. Deretter presenterer jeg […]

dbelsnes mars 31, 2021

«Sammendrag av vindmølleparker til ledelsen»   I den siste delen av kurset digital markedsføring har vi fått en ny foreleser Karl Phillip Lund. I dette innlegget skal jeg lage et sammendrag til ledelsen, dette skal gjøres ved å benytte pyramideprinsippet. Dersom du ønsker mer innblikk i hva pryamideprinsippet er anbefaler jeg å lese Karl Phillip […]

dbelsnes mars 17, 2021

Oslo Børs har i de siste årene vært en god pekepinn på at grønne selskaper er i flytsonen og at flere har troen på suksess innen grønne selskaper.(Nordnet.no) I dette innlegget skal jeg ta for meg spesielt Zalando som velger å bevege seg over på den grønne siden og fordelene dette tar med seg videre, […]

dbelsnes mars 17, 2021

Bildet hentet fra pixabay.com Olje og gassvirksomheten har uten tvil spilt en stor rolle innen Norges gode økonomi og velferd. Uten oljen ville nok ikke Norge hatt den gode økonomien de har i dag, noe som ville gjort covid-19 utfordringen enda større, mindre velferdsgoder etc. Av denne grunn må vi være stolte over måten vi […]

dbelsnes mars 17, 2021

Før jeg startet opp med kurset digital markedsføring hadde jeg lest flere steder hvor grønnvasking ble nevnt, men dette var uten noen ide om hva grønnvasking faktisk betyr. I dette innlegget skal jeg ta for meg grønnvasking sin betydning hvor jeg også tar frem noen eksempler av mulig grønnvasking og problemet rundt dette. Jeg kommer […]

dbelsnes februar 2, 2021

Bildet hentet fra Pixabay.com   I løpet av disse korte månedene har jeg konsumert mer informasjon en det jeg kan huske at jeg har gjort på lenge. Grunnen til dette er mye fordi jeg syntes faget digital markedsføring er veldig spennende og relevant. Nå er vi ferdige med første delen av dette valgfaget og jeg […]

dbelsnes januar 29, 2021

På Stanford University er det risset inn navn til 33 personer som hadde stor betydning for utviklingen av Internett. Tre av disse navnene er faktisk norske, Yngvar Lundh, Pål Spilling og Dag Belsnes. Les mer om dette her. Internett kom til verden rundt 1980-tallet og lite visste oppfinnerne om hva dette verktøyet faktisk ville gjøre […]

dbelsnes januar 26, 2021

Facebook og Google er blant de aller største selskapene i verden, både med inntekt og brukerantall. Dette er to plattformer som det egentlig er gratis å delta på, så hvordan får de så god inntekt? Jo reklamen. Det vil si at jo mer tid vi avser til plattformene, jo mer tjener de. Oppgaven til Facebook […]

dbelsnes januar 22, 2021

Denne uken har vi satt oss mer inn i diverse plattformtjenester, og i dette innlegget skal jeg ta for meg en Norsk plattformtjeneste som heter Tise. Jeg starter med å forklare litt om digitale plattformer og deretter skal vi se på Tise.   Hva er digitale plattformer? I dagens konkurransebaserte marked er det nesten umulig […]